Page 1 - Sommeravisa 2022
P. 1

                 Sommer
SOMMERAVISA 2022
   Vi er mer enn et strømselskap.
Vi lever her. Vi jobber her. Vi bidrar her.
VI BOR HER OG BRYR VI BIDRAR GJENNOM VI STØTTER OG VI BIDRAR OSS OM LOKAL HANDEL POLARKRAFT-FONDET DET DU LIKER TIL LOKAL IDRETT
polarkraft.no • Tlf 987 02 006
Fortsett å kjøpe strømmen din lokalt!
   1   2   3   4   5