Page 16 - Sommeravisa 2022
P. 16

16 SOMMERAVISA
Torsdag 16. juni 2022 Bladet Vesterålen
  Liv i den
gamle hagen
Det blomstrer på Melbu. Her har besøkende spasert mellom blomstren- de bed i over hun- dre år.
Christine Nevervik christine@blv.no
I forhold til de store hagene len- ger sør i landet, og i verden, var nok parken ved Melbo hoved- gård for beskjeden å regne. Men nord for Polarsirkelen var både hagen og det store huset et uvanlig syn.
På 1800-tallet var det mange som jobbet her. Men det er fort- satt liv i hagen. Nederst, omrin- get av blomsterpotter, sekker, redskaper og en trillebår, fin- ner vi gartner i Museum Nord, Gro Rundfloen.
Grønt
Når sommeren først kommer i Vesterålen så kommer den ikke rolig. I stedet eksploderer den. Etter bare et par varme da- ger har den gamle parken og hagen våknet til liv og grønt gress skyter opp av plenene.
I bedene har plantene skutt opp av jorda, åpnet knoppene, bredt bladverket sitt utover, dekket marka og strukket seg mot den brå solvarmen som har gitt en pangstart på den varme årstida.
– Det er jo fantastisk når man
kan holde på her ute, smiler Gro Rundfloen.
Flytting av bed er noe av det som står på agendaen nå, før sommersesongen starter for al- vor.
– Vi skal flytte dem et stykke ned i hagen, nærmere gjerdet, sånn at det blant annet blir en- klere å klippe gresset her på midten, forklarer gartneren.
Genressurser
Hagen som ligger her nå, er ikke den samme hagen som var her på 1800-tallet. I likhet med mange andre gamle anlegg, har også denne blitt endret, fraflyt- tet og delvis glemt. Huset har ikke vært bolig på nesten hun- dre år.
– Nei, det var nok ikke så mye igjen av det opprinnelige her da museet overtok. Men likevel er det en hage med gamle planter, forklarer Gro Rundfloen.
For museet bidrar nemlig i arbeidet til norsk genressurs- senter med å bevare gammelt plantemateriale.
– Hagen er restaurert med gamle planter fra Lofoten og Vesterålen, fra planter som er bevart her, forteller gartneren.
For ikke alle hageplanter er så tradisjonelle som vi tror. Derfor er det viktig med kunn- skap hvis man skal rekonstru- ere en gammel hage.
– Dette er jo planter som man gjerne finner igjen på plasser der det har bodd folk lenge, på gamle gårder og i gamle hager. Så gjelder det å hente fra de gamle, lokale plantene.
Park
Christian Frederiksen tok over Melbu hovedgård i 1893. Tre år tidligere hadde han gif- tet seg med væreierdatter Ma- ren Andrea Berg fra Vågan.
– Det er sannsynlig at hagen ble etablert på denne tiden, et- ter at Christian Frederiksen gif- tet seg og de flyttet inn her, for- teller Gro Rundfloen.
Et staselig hus trenger en re- presentativ hage, og på Melbu ble det plantet trær, bygget fon- tene, anlagt bed og plantet ro- ser.
– Maren var glad i roser, så det er sannsynlig at det var mye av dem i den gamle hagen, forteller Rundfloen.
Parken ble anlagt etter møn- ster fra engelske landskapsha- ger, der parken skal gi et inn- trykk av å være et naturlig, men harmonisk og vakkert land- skap.
– Vi skal heller ikke glemme at dette var en husholdning med mange folk. Så hagen måt- te også kunne fø både tjenerne og familien. Så det var også en stor grønnsakshage her.
Huset ble fraflyttet på 1930-tallet. Siden da har hoved- gården blant annet fungert som landbruksskole, før den til slutt ble museum.
Gammel hage
Det er lenge siden Maren Fre-
GAMMEL HAGE: Gartner Gro Rundfloen er i gang i den gamle hagen på
 Melbo hovedgård.
FOTO: Christine Nevervik
  SOMMERUTSTILLING 2. JULI - 14. AUGUST MALERI - SKULPTUR - VEV - FOTO - LITTERATUR - TEKSTIL
Besøk familien Tollefsen sitt atelier og galleri i bygda Nøss, på vestsiden av Andøya
TIRS - SØN 12 - 18
www. atelier-noss. com
på Facebook Telefon 415 59 078 /Atelier Nøss
Følg Atelier Nøss
 BLOMSTRENDE: I bedene står det mange tradisjonelle nordnorske hageplanter, og blomstringen er alt i gang. FOTO: Christine Nevervik

   14   15   16   17   18