Page 14 - Sommeravisa 2022
P. 14

14 SOMMERAVISA
Torsdag 16. juni 2022
Bladet Vesterålen
  – Det unike lokker
 SKAGAN: Brygga i Skagan var forfalt og tom, men ble en ettertraktet perle. Nå får stadig mer rundt eiendommen nytt liv.
FOTO: Privat
 VERTSKAPET: Tone Lise og Cato Jakobsen på kaia ved Brygga.
FOTO: Privat
 SPESIELT: Brygga i Skagan, med vindu i golvet mot sjøen, og åpning opp til andre etasje, hvor ungdommen liker å ligge på «hengkøya».
FOTO: Privat
– Gjestene våre kommer etter å ha sett spennende bil- der på nett. Tilbu- det «selger» seg sjøl, sier Cato Jakobsen i Bø.
Mareno Leonhardsen
mareno@blv.no
Tone og Cato Jakobsen er blant flere som tilbyr privat overnat- ting i egne fritidshus.
– Gjestene våre kommer ikke fordi de har lest om Bø eller Vesterålen. Nei, de har sett flot- te bilder fra anlegget på nett, stemningsbilder fra Skagan. Det er mitt klare inntrykk. Og flere forlater huset og sier at det er «so beautiful in Lofoten». Vi skal likevel markedsføre oss som Vesterålen, fordi Lofoten er blitt for mye trafikkert. Gjes- tene vil ha roen, og trekker fram at her er det stille og av- slappende, selv om bildene fra Skagan dukket opp ved søk et- ter Lofoten og Vesterålen holi- day.
Attraktivt
Jakobsen nevner golv-vinduet i bryggas første etasje som ek- sempel, med utsikt rett ned i havet. I etasjeskillet over dette et større hull, men med et kraf- tig nett spent over åpninga på 2,5 meter bredde, 3 meter lang.
– Sånt tiltrekker. Det gjelder å utmerke seg med attraksjoner og design. Vi har flere bilder på veggene, kunst, koppene i ska-
pet. Gode historier.
– Alt var i heller dårlig forfat-
ning da vi overtok det. Det gamle bolighuset framstår som et vanlig nordlandshus, som vi har skiftet bordkle og vinduer på, isolert og pusset opp. Det ser ikke så spesielt ut, og kjøk- kenet gjenstår å rehabilitere.
Deres eget anlegg består av fire bygg: en fjøs og ei stor, tid- ligere tørrfisk-tørke – Mogstad- tørka – i tillegg til den store brygga og bolighuset.
Plankhus
– Det viste seg å være fire lag ytterpanel på huset. Innerst ser det ut til å være det opprinne-
lige, og lagene var delvis opp- råtnet. Helt opprinnelig, ser det ut til å ha vært et tømmerhus, anslått til å være fra 1700-tal- let. Kunsthåndverker og lokal- historiker Torgeir Thorsen an- slo det til rundt år 1750, ut fra lafting. Ved rehabiliteringa fant vi treplugger i veggen. Sli- ke ble brukt til å plassere kjønnshår – av overtro – enten for fruktbarhet, for å feste sin make eller gjemme hestehår som beskyttelse mot onde makter.
Det knytter seg også drama- tiske sagn til området. I Alteret her nede skal det ha skjedd en henrettelse etter et drap. I dag
fantastiske historier.
– Vi har skrevet ned en del av
det mest interessante, men vi skulle nok gjort enda mer av lo- kalhistoria. Man må utmerke seg, og bruke det man har. Gjer- ne bruke naturen og det spesi- elle.
Nytt og gammelt
Brygga er mer ettertraktet enn bolighuset, og er blitt et pent bidrag til rehabiliteringsarbei- det. Samtidig billig overnatting for familier, sammenlignet med hotell.
– Vi har brukt idéer vi har plukket opp, særlig en arkitekt- student som besøkte oss har
bidratt. Vi har beholdt det som kunne beholdes, rådført oss med fagfolk og leid fagfolk til mye. Det har vært mye arbeid.
– Brygga var noe forfalt da vi overtok den, og eiendommen rundt Mogstadtørka var nesten som en liten søppelplass etter mange år med ulik nærings- virksomhet. Mye ble gravd opp og kjørt til deponi, slik at det nå begynner å bli farbart og bruk- bart. Selve bygget skal være før- ste elektriske tørrfisktørke – derav navnet. Sånn sett, er det litt artig at det nå tørkes tørr- fisk i et pionéranlegg på andre siden av vågen her, sier Cato Jakobsen.
   
   12   13   14   15   16