Page 27 - Sommeravisa 2022
P. 27

Bladet Vesterålen Torsdag 16. juni 2022
SOMMERAVISA 27
  gjerne sammen med kamera- ter.
– Vi har hatt mange barn med på turene, unger er lette å få med, sier Mette.
–Deermednårdekan,leg- ger Ask til.
Tindeklatrer
For det har blitt mange turer, noen eksepsjonelle. Som niå- ring var Ask på sin første tur på Møysalen, Vesterålens høyeste fjell. For tre år siden var han på Stortinden i Sigerfjord – og i fjor høst klatret de opp Reka i Eidsfjord. I sommer står Svol- værgeita for tur.
– Reka var Asks initiativ. Han har en egen drivkraft i seg til å gå og nå nye mål, forteller mamma Mette.
– Jeg ville gå på Reka, sier Ask om fjellet der man bør be- nytte klatreutstyr for å komme til topps.
De har også hatt mange over- nattingsturer i regionens man- ge turlagshytter – og ofte sammen med andre barn og voksne.
Kvalitet i marka
– Jeg liker å snakke med folk som vi treffer i marka, men det er få barn å treffe der, forteller Ask.
– Det er jo lettere å snakke med andre når man er i marka enn om man treffer folk på ga- ta. I naturen har man også helt andre samtaler enn ellers. Fo- kuset og roen i naturen gir vir- kelig plass til gode samtaler. I tillegg er det lukten og lydene i naturen som endrer seg med årstidene, sier Mette.
De kommer inn på filosofien
om dørstokkmila. Mette mener at akkurat den er terskelen for å komme seg ut.
– Man trenger ikke gå de lan- ge turene. Det aller viktigste er å komme seg ut, og turer i nær- området er også bra.
–Deternoemedatnårman er ute av døra så er det meste gjort. På turene skal man ta seg god tid og kose seg. Nyte turen, jeg har ofte drops i lomma, sier Ask.
Nærfjellet viktig
Det blir gjerne 30-40 turer på ham og moren opp til Steiro- heia i året. Han har mottatt po- kal flere ganger for innsatsen fra Kvilas Støtteforening for barn.
Nå er det slik at Steiroheia er folkefjellet i Sortland. Det har ifølge Vesterålen friluftsråd det klart høyeste antallet besøk av alle fjell i kommunen.
– Årsaken er at det er nært og lettvint å starte turen fra. Alle kommuner har et slikt nærfjell som trekker folk på tur, sier Bård Meløe i Vesterålen fri- luftsråd.
Friluftsrådet startet i 2015 med Telltur, der man kan sam- le poeng ved å gå turer til ulike turmål som er merket.
Interessen for dette har ek- splodert. Da man startet for sju år siden var det 500 deltakere, i fjor var det 3.200 deltakere og 108.000 turer til sammen gjen- nomført av regionens turgåere.
Flest i regionen
– Hvorfor er dette turopplegget så populært?
– Det er nok en sammensatt grunn til det. I 2020, under
pandemien, doblet antallet tur- gåere seg og siden har det økt. Turgåing er jo også en trend, i hele landet er det på vei oppo- ver. Telltur i Vesterålen og Lø- dingen har 260 turmål. Det skaper nysgjerrighet hos folk, og så er det jo dette å telle po- eng og kanskje få premie, noe som folk synes er spennende, sier Meløe, og legger til at an- tall deltakere under 13 år hol- der seg ganske konstant.
– Likevel er Telltur i Vester- ålen spesielt populært, 10 pro- sent av befolkningen benytter seg av tilbudet. Det er ingen andre steder i landet der en så stor andel av innbyggerne del- tar.
Ask går også gjerne Telltur- rutene, og han innrømmer at han teller poeng.
– Ja, jeg tenker litt poeng når jeg går. I fjor fikk jeg 2.000 po- eng, og tenker på 1.000 poeng i år. Men likevel er det turen og gleden over den som teller mest, sier Ask.
GRØNNÅSEN: Ask Røkenes trives
TURGLAD: – Når man er ute av døra er det meste gjort, mener Ask
Røkenes (13) om det å være ute i naturen.
FOTO: Hilde Jørgensen
 i mark og fjell.
FOTO: Privat
  Velkommen til Fiskeværet Hovden
- et paradis på yttersida av Bø i Vesterålen
Storhavet kafé • Uteservering • Konferanserom Vandreparadis • Artic dome • Glamorøs Glamping
     Tel.: +47 456 63 747 - fiskhovden@gmail.com - www.fiskhovden.no
  Vi tilbyr guidede MØYSALTURER
 Besøk vår CAMPINGPLASS i sommer.
Hos oss trenger du ikke reservere oppstillingsplass.
Vi tilbyr også guidede MØYSALTURER Alle lørdager i perioden 25.06 – 17.09.22 Alle onsdager i perioden 13.07 – 17.08.22
  Møysalen Nasjonalparksenter AS
Booking Møysalturer: booking@moeysalen.no Telefon: +47 974 60 889 www.moeysalen.no

   25   26   27   28   29