Page 2 - Sommeravisa 2022
P. 2

2 SOMMERAVISA
Kjartan tar deg
Torsdag 16. juni 2022
Bladet Vesterålen
  med til Trollfjorden
Kjartan Danielsen Carlsen (29) er glad i fugle- og dyreliv. I sommer vil han dele denne interes- sen på rib-turene fra Sortland til Trollfjorden.
Inger Merete Elven
inger@blv.no
Sammen med sin far Vidar Carlsen, eier og driver han opp- levelses-bedriften Sea Safari Øksnes. Siden 2018 har de to tilbudt turer med rib fra Nyk- sund.
Fra og med tidligsommeren i år har de også startet med turer fra Sortland, i hovedsak med Trollfjorden som mål. Det er Kjartan som har ansvaret for denne delen av virksomheten.
– Vi har investert i en ny båt, i tillegg til de to vi har fra før. Denne nye, som har plass til 12 passasjerer, blir stasjonert på
Sortland i sommer, forteller han.
Godt synlig i bybildet
I vår har Sea Safari Øksnes hatt en del store bookinger fra be- drifter som vil tilby opplevelser med rib til sine ansatte. Kjartan er glad for at kapasiteten på bå- tene har vært fullt utnyttet til dette formålet. Når sommeren og fellesferien starter, regner han med at turistmarkedet tar over for bedriftsmarkedet.
– De fleste som booker turer i sommer vil nok være turister
som oppdager tilbudet litt spontant, sier han.
Båten ligger godt synlig ved den nye flytebrygga nedenfor Rødbrygga, Kvitbrygga og Scandic Hotell. Bryggene har Sea Safari Øksnes fått dispone- re til både kontor og til oppbe- varing av redningsdresser og annet nødvendig utstyr. Hotell- sjef Remi Myrdal på Scandic forteller at de vil reklamere for rib-tilbudet overfor hotellgjes- tene.
– Vi har erfart at på dager medsolog25grader–deterda det virkelig koker. Men det kan være like fint å ta en rib-tur på en gråværsdag. Flytedressen må jo være på uansett.
Midnattssol-turer
I utgangspunktet vil Kjartan kjøre to turer per dag fra Sort- land til Trollfjorden og tilbake. Men på finværsdagene ser han for seg at det kan bli aktuelt med et par midnattssol-turer i tillegg.
– Det er jo midnattssola tu- ristene kommer hit for å se, sier han.
På turen vil de speide etter blant annet lundefugl, og i Trollfjorden pleier det å være gode muligheter for å se hav- ørn. På tidligere turer har Kjar- tan sett både spekkhoggere og oter – og elg. Turene byr altså på et rikt dyreliv, i tillegg til spektakulær natur.
Om interessen er der, vil han også ta med passasjerer til An- da fyr, på sel- og fuglesafari der.
Kjartan syns selv det er på høy tid at det etableres et godt tilgjengelig rib-tilbud fra Sort- land.
– I Lofoten er det et voldsomt trykk på slike aktivitetstilbud, med mange aktører som driver med rib-turer. På Sortland har det ikke vært noe – før vi nå satte i gang.
– Samspillet i naturen
Hovedtilbudet blir altså turer til Trollfjorden, som beregnes tilåvareitoogenhalvtime, inkludert noen stopp og guid- ing underveis. Men han kan også ta skyssoppdrag sjøveien, om det etterspørres, for eksem-
  HOTELLHUKEN: Tilbudet vil være godt synlig for både tilreisende og fastboende i huken nedenfor Rødbrygga,
NY BÅT: Sea Safari Øksnes har investert i ny rib som skal brukes til turene fra Sortland til Trollfjorden. Kjartan Danielsen Carlsen ser fram til å oppleve natur og dyreliv, både på dagen og under midnattssola.
FOTO: Inger Merete Elven
pel over til Kvitnes Gård. Han forteller at det er interessen for fugle- og dyrelivet som har ført ham inn på denne retninga.
– Både min far og jeg har denne interessen. Jeg jakter og fisker en del, og alt som dreier seg om samspillet i naturen sy- nes jeg er veldig artig. Det er viktig å være bevisst på hva vi har rundt oss, og hva vi er nødt tilåtavarepå.Deternoevi prøver å formidle videre på tu- rene også.
– I tillegg er jeg jo en sosial fyr, som liker å prate med folk. Og jeg liker godt å være uten- dørs. Det er et viktig kriterium for meg: jeg kan ikke ha en jobb der jeg ikke får være ute, smiler Kjartan.
Kvitbrygga og Scandic Hotell.
FOTO: Inger Merete Elvenx
 UTSTYRET I ORDEN: I Rødbrygga henger blant annet flytedressene som deltakerne på rib-turene må ha på
seg.
FOTO: Inger Merete Elven
               Ansvarlig utgiver: Bladet Vesterålen AS v/ Karl-Einar Nordahl Tlf. 76 11 09 00. E-post red@blv.no. Nett: www.blv.no Postboks 33, 8401 Sortland. Besøksadresse: Rådhusgata 2
Sommeravisa er utgitt som del 2 av Bladet Vesterålen juni 2022.
Sommeravisa
Layout og trykk: K. Nordahls Trykkeri AS Redaksjonelt ansvarlig: Inger Merete Elven Forsidebilde: Christine Nevervik Reproduksjon ikke tillatt uten avtale.
Totalopplag: 15.000
Sommeravisa finnes utlagt på steder der feriefolk ferdes. Redaksjonen påtar seg intet ansvar for feil ved opplysninger.
 


   1   2   3   4   5