Page 29 - Sommeravisa 2022
P. 29

Bladet Vesterålen Torsdag 16. juni 2022
oldt seg
SOMMERAVISA 29
   LIHALLEN: Det tidligere tuberkulosehjemmet har fått nytt liv. Dagens eiere vil følge spent med på neste kapittel.
FOTO: Inger Merete Elven
I juli åpner Tove og Hans Jørgen dørene til som- merutstilling på Lihallen Kultur- gård for siste gang.
Inger Merete Elven
inger@blv.no
Det er en av de dagene da utsikten fra Lihallen ned til Sigerfjord-bygda, fjor- den og fjellene virkelig kommer til sin rett. Her- fra har Tove Hov Jacob- sen kunnet se ned på ver- den og hente inspirasjon til maleriene sine i snart 25 år – malerier som oser av sommer og glede. Det er den lyse årstida som er i hennes hjerte, og som hun maler mest.
Når de tar imot besø- kende i sommer, for 24. gang, markerer det samti- dig slutten på en svært hyggelig epoke av livet for ekteparet.
Da de kjøpte det ned- lagte tuberkulosehjem- met i 1998 hadde de tenkt å bruke det som et næ-
ringsbygg. De skulle ha kurs og utstillinger, og så for seg å leie ut deler av bygget.
– Folk syntes vi var sprø som kjøpte denne eien- dommen, for det var vel- digmyeåtataki.Deris- tet på hodet den gangen, men har siden vært glad for å få lov å komme hit, smiler Hans Jørgen Ja- cobsen.
–Myeåtavarepå
Å bo på Lihallen, det var ikke en del av planen. Men kort tid etter overta- kelsen kjente de at de trivdes så godt her. Da var blitt forelsket i stedet.
– Så dro Hans Jørgen ned til Sortland og hentet en lenestol, og vi var i gang, forteller Tove.
Så er de blitt boende i alle disse årene, og leilig- heta de etter hvert skaffet seg på Sortland er nesten ikke blitt brukt. Lihallen er blitt en livsstil, et hjem og en næringsvei.
Eierne har gjort eien- dommen i fjellsida og his- torien om den tilgjengelig for publikum. Her kan man oppleve Toves kunst i galleriet, atelieret og i de private rommene i hoved- huset. De har ønsket vel-
kommen til en lang rekke konserter, til Ord i som- mernatta med litteratur- laget, og de har hatt gjes- ter som bare vil nyte ut- sikten og den hjemme- lagde ostekaka.
– Vi har stortrivdes her, og det å flytte herfra kom- mer til å bli kjempetøft. Tanken har modnet over lang tid. Men vi er blitt 76 og et halvt år i snitt vi to, og det er et stort prosjekt å skulle ta vare på alt det- te, sier Hans Jørgen.
De ville ta beslutninga om å overlate Lihallen til nye eiere før de risikerte å måtte bæres ut derfra, forteller de muntert.
– Vi er forberedt på at det kan bli en lang pro- sess å få solgt dette. Vi ser gjerne at de som overtar kan drive næring her oppe, og at stedet fortsatt blir tilgjengelig for publi- kum. For vi ser hva det gjør med folk å få komme hit. Når de går opp den lange grusveien og får se det som ligger i enden av den, begynner de fleste å smile.
Tove og Hans Jørgen har flere ganger hatt omvis- ning og fortalt om tuber- kulosehjemmet, som Li- hallen i sin tid ble brukt til. De har sett voksne mannfolk felle en tåre over denne historien, som står i skarp kontrast til de sommerlige maleriene som preger veggene i dag.
De har drevet denne businessen sammen, selv om det er Tove som maler bildene – og har solgt for mange millioner av dem direkte fra Lihallen. Det er bildene som har finan- siert det hele.
– Vi har drevet butikk her oppe, samtidig som vi har vært gift i snart 54 år.
Og vi gjør alt selv, både vasking, baking og regn- skapsføring. Det kan av og til gå ei kule varmt,
innrømmer de.
Tross den harde job-
binga har de først og fremst trivdes. Alle men- neskemøtene er det som betyrmest.
– Alle de hyggelige fol- kene har gitt oss så stor glede. Derfor har vi øn- sket å fortsette, sier de.
  STRAND HOTELL Overnatt i sentrum under ditt opphold i Lofoten og Vesterålen
STRAND HOTELL Strandgata 34 8400 Sortland +47 76 10 84 00 www.strandhotell.no
  FOTO: Inger Merete Elven
 INN I STUA: – Mange blir veldig overrasket over at de kan gå rett inn i vårt private hjem og sette seg ned, sier Tove og Hans
Jørgen, men for den har dette vært et helt naturlig konsept for Lihallen Kulturgård.
FOTO: Inger Merete Elven
h


   27   28   29   30   31