Page 25 - Sommeravisa 2022
P. 25

    Nordlandsbunad
Bladet Vesterålen Torsdag 16. juni 2022
SOMMERAVISA 25
  d og gode sko. Her ser vi Tinden handelssted bakerst.
FOTO: Willy Vestå
VESTERÅLSGUIDE: Hilde Johanne Hansen.
DAME – HERRE
Materialpakker
PÅ LAGER
Ferdig brodert
PÅ LAGER
Montering
PÅ BESTILLING
Ferdig sydd cape
PÅ LAGER
TILBEHØR:
Sølv Underskjørt Bunadposer
en ny spydspiss
3 3
for kulturen og samfun- net i Vesterålen. Jeg tror Fem Fiskevær løfter alle stedene – alle skjerper seg, sier Asle Sørdahl.
Og slike turister kan det bli flere av når man reklamerer med slik his- toriefortelling over hele fjøla. Sørdahl klager hel- ler ikke på at man blir fortalt hvordan man kommer seg til alle de forskjellige stedene.
– Det er lettere å få lo- gistikken til å fungere slik. Vi ser for eksempel at det fungerer for Cinque Terre i Italia, sier han. Han viser her til de fem fiskerlandsbyene som har blitt en internasjonal turistdestinasjon på vest- kysten av Italia.
–Nåerdeisentrumav Europa, men de har klart å få det til. Her i Øksnes har vi allerede en betyde- lig innsats fra fylkeskom- munen med hurtigbåten som går. Skal vi sette opp flere båter koster det pen- ger, men det kan bli noe av om markedet er der. Vi ser at folk er villig til å be-
tale for å kjøre rib-båt til yttersida, nevner han.
Drypper på flere
En av de som har hjulpet med skrivingen er Hilde Johanne Hansen. Hun jobber som vesterålsgui- de, og har opprettet fir- maet «Tekstbutikken». Hun har forfattet flere av tekstene på nettsida – og hun ble inspirert til å lage et eget «Fem Fiskevær»- produkt.
– Jeg laget en kortstokk med personer som har vært markant i Nyksund, ei lita bok, og mer. Kort- stokken og boka ble også oversatt til engelsk, og samlet i en «Nyksund- boks», sier hun.
Hilde Hansen kaller Fem Fiskevær en spydspiss for reiselivet. Selv driver hun på Als- våg, som ikke er en del av fiskevær-konseptet – men som det kan dryppe på.
– Det er som kvalen for Andøya. Den trekker folk, og så er det veldig mange andre ting å opp-
leve: Sollund gård, mid- delalderkirkene, dukke- museet og mer, nevner hun.
Fem Fiskevær er ett av flere reiselivsprosjekter som går rundt i Vesterål- en. Hver medlemskom- mune i Visit Vesterålen har sitt prosjekt: I Hadsel er det for eksempel Hur- tigruten som er i fokus, mens Bø har vandring på yttersida.
– Fem Fiskevær er Øks- nes sitt prosjekt, der de samarbeider med lokale bedrifter både om å trek- ke reisende og skape bo- lyst, forteller Frivåg.
Drar du på tur blant de fem fiskeværene i Øksnes i sommer, kan du bli spurt om du vil delta i en kjapp spørreundersøkel- se. En del av målet i som- mer er nemlig å finne ut hva turistene og lokale i Vesterålen synes om opp- levelsene. Dette skal bru- kes som grunnlag for den videre jobben med pro- sjektet.
3 3
SOMMERÅPENT: Handelsstedet Tinden. Foto: Bjornar Hansen
   2. etg. Sortland Storsenter   23   24   25   26   27