Page 94 - Blokken og Djupfjord
P. 94

  Kontakten mellom Djupfjord og Ned- stryn ble opprettholdt med brev og kort. Her har mor til Kari, Ragnhild Vins- rygg, sendt en fødselsdagshilsen til Ka- ris fødselsdag den 13. mars.
«Til Karen Glad Dypfjord Sigerfjord Westerålen Norland
Kjære Kari. Gratulerer med dagen den 13. Hjertelig takk for brevet. Det er fint å sjå at alt er vel. Jeg er nu så forkjølet rett som det er, men har vært oppe for det meste. Karl har nu skrevet at han har modtaget fisken. Du helses hjerteligst fra os alle. Hils dine.
Din Moder.»
Begge brødrene Jakobsen gifter seg i 1902. Julian med et søs- kenbarn i Blokken, Agathe Kristine Glad, og Rikard med ei jente fra Spjutvik, Karoline Andrea Pettersen, datter av Bergitte og Pe- ter Pettersen, og barnebarn av «tsaren i Vika», Petter Olsen.
Julian og Rikard hadde nok ønsker om å bli høvedsmenn eller selvstendige herrer i egne livsprosjekt. De vokste opp i Djupfjord, og hadde slekt felles med Gladfamilien i Blokken og Djupfjord, idet bestemora, Margrete Sophie Glad (1820–1891), var søster til Karl Oluf Mikkelborg Glad i Djupfjord.
Rikard og Karoline flyttet til Blokken i 1910. Da fikk de fradelt en gårdpart i Blokken. Gården Stokkvika ble dyrket fram, og Ri- kard ble skipper og eier av egen fiskebåt, «Møysalen». I 1906 blir partsrederiet «Nornen» oppløst. Julian Jakobsen og kona Agathe Kristine Glad (1883–1933), bestemmer seg for å reise til Amerika.
Det er nevnt at «Nornen» var av typen listerbåt, utrustet med både motor og seilføring. Hvor mange fot båten var, vet vi ikke sikkert men trolig 35–40 fot. Heller ikke vet vi noe om motoren. Listerbåten hadde gjerne hus framme, og halvdekk. Det vil si litt større enn en åttring.
Om åttringene vet vi at størrelsen var fra 31 til 35 fot. En 31 fot lang åttring var gjerne 8 fot brei og 4 fot dyp og lastet 4 tonn. Åt- tringen hadde 8 årer, derav navnet åttring. Den kunne ros av fire mann i tillegg til høvedsmannen.
I følge båtregnskapet er «Nornen» på fiske i Finnmark i 1902. Dette året er der 28 båter fra Sortland på torskefiske i Finnmark. Til sammen 116 fiskere bare fra Sortland. Hadsel hadde til sam- menligning 138 fiskere som deltok med 27 båter på finnmarkfiske på vår- og sommerfisket. Det er tydelig at torskefisket i Lofoten ikke er tilstrekkelig for å dekke utgiftene i denne omstillingstida fra seil til motordrevne båter.
Det er interessant å lese båtregnskapet. Eierne har sin fortje- neste fra lott, arbeid og overskudd. En innleid mann, Simon Pet- tersen, har «fæstet seg for et års løn kr 220». Han tar ut lønna i butikken på Kvitnes der han sannsynlig bor. Der får han ut de varene han trenger, og kontoen hos Ellingsen på Kvitnes blir gjort opp av «Båden Nornen».
Første året «Nornen» er i drift, har båtens lott fra vinterfisket vært kr 180,85. Lott for vårfiske i Finnmark utgjør for båten kr 235,02. I tillegg kommer 1/3 lott for doryene kr 78,34. En dory blir solgt for kr 50,00.
93


   92   93   94   95   96