Page 95 - Blokken og Djupfjord
P. 95

I september 1901 er «lot af sildefiske» skrevet inn med beløpet kr 141,07. Den 28. september har Lyder fått sine penger. Kr 150,00 pluss renter kr 2,63 er betalt. Det kan derfor være grunn til å tro at listerbåten «Nornen» ble kjøpt for 1250,00 kroner. Kr 800,00 ble betalt kontant, resten er betalt før årets utgang.
Vi har valgt å dvele litt ved dette båtkjøpet og driften av «Nor- nen» av flere grunner. For det første er båten den første motori- serte farkost tilhørende folk i Djupfjord.
For det andre var slutten av 1890-tallet meget vanskelige tider for fiskerbønder i Nord-Norge. I 1889 er prisen pr. stk. fisk under lofotfiske 19–26 øre. Ti år senere, i 1899, er prisen pr. stk. fisk 10- 26 øre. Året etter er «Pris pr. Fisk, Stk., Øre: 28–32». (Farmand – Ugeskrift for Norges Næringsveie, 10. Aargang 1900).
For det tredje viser dette partsrederiet en ny form for samar- beid mellom den unge generasjonen som skal kjempe seg fram som nye fiskere og høvedsmenn i en omstillingstid langs kysten.
Vi aner at en smule optimisme har inntruffet da partsrederiet «Nornen» stiftes i januar 1901. Ikke minst er denne optimismen påfallende i vårt distrikt.
Selv om fiske har slått feil, og fiskeprisene stagnert, så krever tiden en ny form for dristighet og pågangsmot. Effektiviteten på havet under sesongfiskeriene, med større og mindre motoriserte farkoster, gir også lettere tilgang til kapital for fiskere flest. Nye former for nettverk skapes. Det vil si partsrederi og notkompani.
1906 – DEKSBÅD «URD»
Den 8. juli 1906 skriver Adolf Kristoffer i regnskapsboka en ny konto. Han har lånt kr. 900,00 i Sortland Sparebank og gått til anskaffelse av en ny båt som får navnet «Urd». Det er en båt med dekk, noe som blir mer vanlig etter hvert. Nils Iversen heter man- nen som mottar pengene for båten. Vi vet ikke noe om båtens forhistorie; hvor den ble bygd og hvilken type motor den hadde,
og heller ikke hvor lenge båten var eid av Adolf Kristoffer Glad.
SEINOTKOMPANIET
Samme året, 1906, er et nytt seinotkompani dannet. Tre år etter
blir kr. 200,00 i utbytte betalt til eierne. Utbytte fordeles slik: Thomas Ellingsen kr. 50,00. Adolf Kristoffer Glad kr. 50,00. C. M. Ellingsen kr. 25,00. Karl O. M. Glad kr 25,00. Ola Windsrygg
kr. 25,00. Rikard Jakobsen 25,00. 94


   93   94   95   96   97