Page 93 - Blokken og Djupfjord
P. 93

 smedarbeid utført av Ola Vinsrygg kr 9,50. Assuranse kr. 30,00. Så er det diverse kostnader og en regning fra handelsmann El- lingsen på Kvitnes på kr. 6,86.
I april er båtens «integt for vinteren» kr 180,85. Dette er sann- synlig båtens lott for lofotfisket 1901.
FINANSIERING AV BÅTEN «NORNEN»
Skjøte på gårdsnr. 8, bruksnr. 3, Djupfjord, ble den 23. desem- ber 1899 overført neste generasjon. Kari og Adolf Kristoffer Glad overtar nå gården og sjødrifta.
Foreldrene til Adolf Kristoffer, Karl Oluf og Ellen Glad, har sikret sin alderdom med kårkontrakt. De har bygget seg kårbolig, og har overlatt våningshuset til ungfolket. I kårboligen bor de til de begge dør; Ellen i 1916, og Karl Oluf i 1918.
Adolf Kristoffer Glad kan nå låne penger av Sparebanken på Sortland. Med sikkerhet i gård og grunn, kan han møte de nye utfordringene som de unge fiskerbøndene i Nord-Norge da stod overfor, nemlig motoriseringen av fiskeflåten.
Han får samtidig med som partnere de to litt yngre slektnin- gene og naboene, brødrene Julian Emil Bernhard (1876–1965) og Rikard Magnus Jakobsen (1879–1944). De er sønner av Adolf Kristoffers søskenbarn, Kristiane Amalie Ellingsen (1849–1924) og hennes mann Jakob Jakobsen (1845–1929). Med partnere sik- rer Adolf Kristoffer seg unge og driftige samarbeidspartnere. Juli- an og Rikard eier en fjerdepart hver i båten «Nornen».
92
Nonsmat ved Skjåneshaugen en som- merdag i slotta. Til venstre i bildet: Kåre Fredrik Glad, to ukjente tjeneste- folk, Adolf Kristoffer Glad, Karen Glad og Rolf Glad.


   91   92   93   94   95