Page 96 - Blokken og Djupfjord
P. 96

 Akkarkroker, en for snøre og en for håndkrøking. Medlemsmerke for Nor- ges Fiskarlags medlemmer. Agentbekref- telse fra O. A. Devolds Sønner A/S, Aalesund. Ljå på orv. Spesielt gode ljåer ble sendt fra smed i Nordfjord for videresalg. Det var viktig at jernet i ljåen hadde riktig herding. Da kunne ljåen holdes kvass lenge uten ny sli- ping. Det holdt med å bryne den kvass. Nordfjordljåene var kjent for sin gode kvalitet.
OPPGJØR FOR HEIMSJØFISKE 1934
Adolf Kristoffers regnskap fra 1934 viser tydelig hvordan det kun- ne gå til at to ungdommer på 17–18 år får litt forskjellig utbytte av heimefiske. Det er Petter Laurits Asphaug fra Blokken og Are Strøm fra Straumneset i Djupfjord som fisker sammen med Adolf Kristoffer Glad. Adolf har nå passert 60 år, og er ikke på Lofotfis- ke lenger, han er heime og ror fiske med en mindre båt.
Lottregnskapet viser at Are Strøm får sitt utbytte utregnet i fire deler. 1 garnlott a kr 107,02. 1 jukselott a kr 19,83. Brukslott kr 83,76. Båtlott kr 15,00. Vi merker oss at Are Strøm får bruks- lott og båtlott. Han har bidratt med egne garn og båt under fis- ket. Han har nok fått låne garn og båt av faren, Johan Edvard- sen Strøm. Petter Laurits Asphaug derimot har ikke benyttet eget garnbruk, og heller ikke bidratt med båt. Han får derfor kr 107,02 i garnlott og kr 19,83 i juksalott.
95


   94   95   96   97   98