Page 92 - Blokken og Djupfjord
P. 92

  Familiebilde fra barndomsheimen til Kari Bertine Glad, født Vinsrygg. Frå høgre bak: Store Rasmus, Ola, lisje Rasmus, Karl. Framme frå høgre: Mar- te, Jakob (oldefar/far) Jakob, Ragnhild (oldemor/mor), Ingeborg, Kari (fram- me). Kari Bertine var født 13. mars 1871 og døpt 10.04. 1871 i Nedstryn kyrkje. Bilde og opplysninger om navna er gitt av Per Vinsrygg, Stryn.
«Fru Glad Djupfjord. Takk for beha- geligt ophold under opmålingerne av vassdraget sommeren 1918. Ingeniøre- ne Fagerli og Vik.»
Fra venstre: Adolf Kristoffer Glad, Magnus Olsen, ukjent tjenestejente og vertinnen, Karen Glad. Våningshuset er tydelig under reparasjon. Kortet er sendt som julehilsen fredsåret 1918.
Side 88–89: Vinterstemning ved skogs- veien i Djupfjorden.
bark etter noe tid i fiske. Det var ellers alltid noen garn eller liner som måtte bøtes, repareres eller fornyes.
Det var liv og fart når sild eller sei kom i stim inn på Djupfjor- den. Adolf Kristoffer var da i sitt ess som høvedsmann og not- mann. Det trengtes en god del folk under landnotstenging av sild eller sei, og notmannen hadde kommando over alt som skulle skje.
Karl Strøm fortalte en gang fra en fin sommer med sei i stim på Djupfjorden. Det ble gjort notsteng nede på Skjelbukta like utfor brygga. Voksne og ungdom var i sving får å berge fangsten. En uerfaren ungdom var hele tiden opptatt av hva han skulle gjø- re, og spurte stadig: «Adolf, ka æ ska gjær nu?» Spørsmålet ble gjentatt og gjentatt. Til slutt ropte Adolf oppgitt: «Hopp i havet!». Gutten hoppet i havet, og alle fikk seg en god latter. Sommerda- gen var fin, sjøen var varm, gutten kunne svømme, og fangsten var allerede berget.
PARTSREDERIET «NORNEN»
I 1901 låner Adolf Kristoffer Glad, det vil si partsrederiet «Nor- nen», kr 869,13 i Sortland Spare-bank og kjøper båt av Lyder Andreasen. Det kommer ikke fram av regnskapet hvor han bor. Kr 800,00 blir betalt kontant den 9. januar. Den 10. juli blir i til-
legg kr 300,00 betalt til Lyder Andreasen.
Sortland Sparebank får i desember et beløp på kr 69,64. Ellers
er de største utgiftspostene innkjøp av et garnspill til kr 30,00 og 91   90   91   92   93   94