Page 91 - Blokken og Djupfjord
P. 91

  På sjøen derimot var Adolf Kristoffer den drivende kraft. Han vokste opp i ei tid hvor inntektene fra fiske varierte sterkt. I 1870-årene er utbytte av feitsild-fiskeriene stort sett fra en tred- jedel til en halvpart av den inntekt lofotfisket gav. Når ikke Adolf Kristoffer var på fiske, var han helst å finne nede i sjøhuset. Her satt han maurflittig og satte i stand garn og nøter for torsk, sei og sild. Han bygde not-hjell og barkekar for not, line og garnbruket.
Nylon var ukjent materiale på denne tida. Fiskeredskaper og tauverk av bomull og hamp råtnet opp om de ikke ble behandlet i
På bildene ser vi Kari Bertine og Adolf Kristoffer Glad i forbindelse med deres datter Ragnhilds dåp. Hun var født den 7. mai 1903. De to andre barna er Erna Pauline, født 1897, og Rolf født 1900.
Yngste sønnen Kåre Fredrik var født i 1910. Fotoet er tatt i 1920, av W. Lind, Sortland.
90


   89   90   91   92   93