Page 85 - Blokken og Djupfjord
P. 85

1955) blir de to sønnene som skulle videreføre foreldrenes livsverk. Carl Georg Glad døde fredfullt under middagshvilen en dag i
1938. Han hadde da vært enkemann i 18 år.
Bjørn Glad i Blokken forteller at han sannsynlig var den siste i
Blokken som fikk gjøre Carl Georg Glad en tjeneste. Han fikk dra slipsteinen for at han skulle få slipt faldkniven.
Carl Georg Glad var virksom til det siste, og det ble fortalt at han etterlot seg et betydelig kontantbeløp.
CARL GLADS SØNNER, BLOKKEN OG SVOLVÆR
Firma Carl Glads Sønner, Svolvær, har i boka «Våre fisketilvirke- re i Lofoten og Vesterålen», utgitt av Georg Gjertsen i 1949, fått følgende biografiske data: «Kristen Glad er født 11. januar 1891. Etter sin teoretiske utdannelse, fikk han under sin fars kyndige le- delse den praktiske del av undervisningen idet fag han valgte som yrke. Allerede i meget ung alder var han godt inne i alt som hadde med fiske-tilvirkning å gjøre. Denne delen av firmaet regner sin opprinnelige start fra 1916 da fiskeforretningen for alvor tok form. Få er det vel som Kristen Glad har drevet tilvirkning av fiskepro- dukter på så mange steder i vår vidstrakte landsdel. Blant de man- ge steder hvor firmaet har drevet sin fiskeforretning kan nevnes Revsneshavn i Finnmark, som firmaet eide i årene 1925 og 1926. Foruten virksomheten rundt om i forskjellige vær i Nord-Norge, kan firmaet også se tilbake på en betydelig tilvirkning av fiskepro- dukter ombord i fartøyer gjennom mange år.
Etter sin omskiftende tilværelse etter 1916, festet firmaet seg ved Svolvær som sitt blivende virkefelt. I 1940 gikk man derfor til innkjøp av eiendommen Tørnholmen i Svolvær. Der har firmaet innredet et helt moderne anlegg som fullt ut fyller de krav som forholdene innen fiskebransjen av i dag krever. Kristen Glad er ellers en interessert sanger og ivrig skytter.»
Firmaet Carl Glads Sønner er også beskrevet i Det Norske Næ- ringsliv, utgitt i Bergen i 1954. Her står det at fiskeforretningen ble startet i 1917 under navn Brødrene Glad med innehavere Bjarne og Kristen Glad. I 1924 overtok de sin fars butikkforret- ning samt post og dampskipsekspedisjon i Blokken. Navnet Carl Glads Sønner ble da antatt. Forretningen i Blokken bestyrtes av Bjarne Glad og fiskeforretningen av Kristen Glad. På fiskebruket Tørnholmen i Svolvær drives tran- og fiskeforretning. Trandam- periets kapasitet er opptil 60–70 tønner medisintran i døgnet. Av
Bjarne Glad sammen med sin bror Kris- ten Glad, fortsatte driften av familiebe- driften Carl Glads Sønner. Han deltok aktivt i firmaets mange virksomheter, både på land og sjø, med hovedoppga- ve driften av forretningen i Blokken, som også omfattet post og telefonsentral og leveranse av bunkersolje. I sesonge- ne var han aktivt med på fiskebruket Tørnholmen i Svolvær. Virksomheten var betydelig, og i sin tid var firma Carl Glads Sønner, en av Sortland kommunes største skatteytere.
 84
   83   84   85   86   87