Page 83 - Blokken og Djupfjord
P. 83

  måte fortsettelsen og begynnelsen til noe nytt. Til sammen fire butikklokaler ble bygd av familiefirmaet. I alle år med rikholdig assortert vareutvalg.
Etter hvert ble det dampskipskai og brygge med notloft og tørkehjell for nøtene ute på Gårdsøya. Murt vei ble anlagt ut til Gårdsøya for at folk og varer lettere kunne komme seg ut til kaia når lokalbåten hadde anløp i Blokken. Bunkerstank for fiskeflå- ten kom på plass. Kystflåten trengte ikke å fare forbi Blokken for å proviantere eller bunkre. Dette ble ikke minst viktig for Blokken Skipsverft, og Redningsselskapets stasjon med sjøgutteskole på femtitallet, etter initiativ av Bjarne og Kristen Glad.
Carl Georg Glads pågangsmot og driftighet var legendarisk. Mange anekdoter lever videre i bygda etter ham. Et av hans utsagn var at «det e stukt å vær lat». Dette brukte han å si til ungguttene som trengte litt arbeid og som ble satt i sving når han trengte hjelp. Med et slikt utsagn ville han trolig si at arbeid frigjør og adler mennesket. Og det var nettopp dette som ble karakteristisk for den konkurransen i driftighet som tok til i Blokkenbygda fra århundreskiftet og framover til vår egen tid.
Slekten Glads nordlandsgren var i løpet av første halvdel av attenhundretallet blitt endret fra embedsmenn og handelsborge- re på Helgeland, til gårdbrukere, fiskere og redere i Blokken og Djupfjord. Tiden etter unionsoppløsningen og fram mot 1920-åre-
Carl Georg Glad
Heimhuset til Carl Georg Glad, bygd før han fylte 20 år. En koselig hage, godt stelt av fru Tora hørte med. Senere overtok sønnen Kristen huset og deler av gården.
82
   81   82   83   84   85