Page 84 - Blokken og Djupfjord
P. 84

 Bildet er tatt foran butikken til Carl Glads Sønner. Bildet er fra slutten av 1930-tallet.
Fra venstre: Ukjent, Ruth Jakobsen, Charlotte Lauritsen, butikkdame (ukjent), Eida Glad og Carl Georg Glad, grunnleggeren av fiskeri- og han- delsvirksomheten.
ne gav muligheter, først og fremst som et resultat av motoriserin- gen i fiskeflåten, men også fordi konjunkturene var gode for fisk og sild på markedene ute i Europa. Carl Georg og Tora Glad får syv barn. Tre av barna dør som spebarn.
Trygve Glad (1886–1947) flytter til Narvik og etablerer forret- ningsvirksomhet der. Senere flytter han til Trondheim og Oslo. Trygve Glad var i mange år selger for Melbu-fabrikkene. Etter hvert etablerte han engrosforretning på Stokmarknes. Hans sønn Karl Åge Glad var i mange år hurtigrutekaptein i Vesteraalens Dampskibsselskab. Han bodde i Trondheim.
Yngste gjenlevende datter Hjørdis Glad (1902–1994), gifter seg i 1925 med boktrykker og redaktør Konrad Nordahl på Sort- land. Sammen med sin mann legger hun grunnlaget for det som i dag kan betraktes som en betydelig mediebedrift. Hjørdis Glad og K. Nordahl etablerer seg med hytte i Blokkendalen, og famili- en Nordahl bevarer fremdeles hennes nære bånd til Blokkenbygda. Det fortelles at det var Trygve Glad som fikk ordnet i stand hyttetom- ta. Kristen Jens Hartvik Glad (1891–1961) og Bjarne Glad (1895–
83

   82   83   84   85   86