Page 87 - Blokken og Djupfjord
P. 87

mannskap. Ved feitsildfisket krevdes 22 mann for at alt skulle fun- gere. To notbåter og en lettbåt med lettbåtroer for hurtig trans- port av notbasen. Notbasen med streng som ekkolodd, avgjorde når nota skulle gå ut, og dermed også om notkastet skulle bli vel- lykket. Notbasens snarrådighet, erfaring og hell, var den avgjø- rende faktor for lotten til alle involverte, om bord og på land.
Butikkdriften i Blokken under Bjarne Glads ledelse var om- setningsmessig av de største i kommunen. Carl Glads Sønner var i mange år en de største skatteytere i Sortland kommune. Dette ble husket da Bjarne døde i 1955, bare 59 år gammel. Hans be- gravelse ble bekostet av Sortland kommune som en erkjentlighet for innsats for kommunens befolkning. Bjarne Glad var foruten næringslivsleder gjennom mange år, også medlem av kommune- styret i Sortland.
Kristen Glad fortsatte fiskeforretningen i Svolvær, samt rederi og notbruket sammen med sin sønn Ingolf Glad. Eldste sønn av Bjarne Glad, Tore Glad kom inn i familiefirmaet. Han var en er- faren kontor- og regn-skapmann, og kunne dermed fylle noe av det tomrom som var oppstått ved Bjarne Glads plutselige bortgang. Arne Glad, Bjarne Glads andre sønn, hadde hele sitt yrkesliv i fa- miliebedriften. Butikkdriften med post og telegraf ble videreført under samme firmanavn, Carl Glads Sønner, av Arne og Tore Glad.
I januar 1961 døde også Kristen Glad. Han hadde alt klart for en ny lofotsesong i Svolvær, men døde før fisket var kommet i
86
Fiskebruket til Carl Glads Sønner på Tørnholmen i Svolvær under Lofotfiske på 1950-tallet
 
   85   86   87   88   89