Page 76 - Blokken og Djupfjord
P. 76

 Tretten av ungene til Nils Pedersen og Karen Petrine Glad. Fra venstre: Jo- han, Sigurd, Gunhild, Peder, Petra, Adeleide, Kristine, Arnt, Kristoffer, Einar, Regine, Kristen og Anna. Bil- det er tatt i 1919. Da var fire av de til sammen 17 barna døde.
Klesvask ved Dalsbø. Mye tøy måtte vaskes i en stor familie.
vært en god og lærerike tid for ham. Det skulle man senere skjøn- ne av de ferdigheter han la for dagen i håndverksfag av ymse slag. Han hadde perfeksjonert seg som snekker og tømrer, han hadde lært seg bøkkerfaget hos bardudølene, som laget tønner til salting av feitsild i Vesterålen, eller skrei i Lofoten. Nils Pedersen hadde dessuten også fått lære seg hovslagyrket.
I Vaterfjorden ble Nils Pedersen kjent med Glad-familien fra Blokken. Det var knyttet vennskap som skulle bli avgjørende for hans videre livsløp. I Blokken hadde man god bruk for en dyktig håndverker. Glad-familien så åpenbart den rette mann i Nils Pe- dersen. Det må antas at han ble anmodet om å slå følge til Blokken etter at en sesong i Lofoten var avsluttet på vårparten. Han ble med.
Nils Pedersen fant seg snar til rette. Vennskapet med Glad- familien førte også til at han giftet seg inn i familien. Den utkå- rede var Karen Petrine Amalie Glad. Hun ble ham en god og dyktig hustru. I nedtegnelser leser man at de hadde i alt 13 barn sammen. Men det riktige er at de i alt satte 17 barn til verden. Fire av dem døde i ung alder.
I sommerhalvåret drev Nils Pedersen sitt håndverks-yrke. Men i vinterhalvåret dro han alltid tilbake til Vaterfjorden. Slik varte det ved noen år. Ved siden av husbygging, var det båter som opptok det meste av hans tid om sommeren. Nykommeren i Blokken var ikke bare en dreven håndverker. Han hadde også teknisk innsikt,
  75
   74   75   76   77   78