Page 75 - Blokken og Djupfjord
P. 75

 NILS PEDERSEN SKAPER BLOKKEN
TIL ET VERFTSINDUSTRISTED
Nils Pedersen tok utflytting fra fødestedet Skjegstadhaug, Melhus, Hølonda, i 1876. Han var 22 år da han reiste nordover til Bardu. Han var snekker og husbygger, og kom i smedlære hos Sneve-fa- milien oppe i Bardudalen. Sneve-familien var kjent som dyktige bygdehåndverkere.
Det var naturalhusholdningens epoke. Bøndene i dalen brød- fødde seg stort sett med det gården ga, basert på små buskaper. Men i skogene var det småvilt og storfugl i svære mengder. Og vann og elver sto full av feit ørret og rør. Det ga attåtnæring. Dess- uten måtte hver bonde som skulle overleve med sin familie under harde kår, være mest mulig selvhjulpen. På gårdene var der små smier, snekkerverksteder, og gjerne også en krok hvor man hadde det nødvendige verktøy for skomakring. Kunne man ikke disse håndverk selv, så var det å gjøre byttearbeid med den kyndige nabo. Slik ordnet man seg.
Bardølene lik den øvrige befolkningen i Nord-Norge, begynte å forberede seg rundt juletiden til skrei-eventyret i Lofoten. Selve lofotfisket og tørn på havet hadde bardølene liten legning for. De fleste arbeidet i Lofoten som landkarer på bryggene.
Man vet det ikke med sikkerhet, men utvilsomt var det disse tradisjonene som også lokket Nils Pedersen til Lofoten. Han lan- det i Vaterfjorden i Austnesfjorden. Men årene i Bardu må ha
74
Nils Pedersen og Karen Petrine Glad. Nils Pedersen var grunnlegger, med- eier og driftsbestyrer for Sortland Akti- eværft, fram til 1916. Sammen bygde de opp gårdsbruket «Dalsbø».   73   74   75   76   77