Page 74 - Blokken og Djupfjord
P. 74

Ny eier av «Blokken» er A/S Bergsfjord olje- og fiskemelfabrikk i Bergsfjord i Loppa kommune i Finnmark. Folketallet i Loppa øker på denne tiden, levekårene er blitt bedre på grunn av godt fiske og økt handel med russerne. Fiskemelfabrikken, som er den første i sitt slag i Finnmark, skaper ny aktivitet. Ved fullt kjør betyr det arbeid for 40 personer. Sildefisket i fjordene foregår for det meste med landnot, og det er vanskelig for fiskerne å frakte silda til fabrikk selv. Dermed blir det stort behov for føringsbåter, og «D/S Blokken» er det tredje fartøyet fabrikken i Bergsfjord går til anskaffelse av. I Bygdebok for Loppa opplyses det at båten var bygget av pitchpine og hadde en lasteevne på ca 400 hektoliter.
I 5–6 år frakter «D/S Blokken» fisk og sild for fabrikken i Bergsfjord, men så skifter båten eier igjen. I 1925 blir kjøpmann Eilert Ingebrigtsen i Komagfjord, en liten sidearm til Altafjorden, ny eier av båten. Ingebrigtsen driver handel i Komagfjord og er sannsynligvis medeier i en nystartet sildoljefabrikk på stedet. Her, som i Bergsfjord, er det behov for føringsfartøyer, og «D/S Blok- ken» er i fart på Altafjorden fram til rett etter 1930. Mange års fy- ring under dampkjelen har gitt skader i skroget, og Ingebrigtsen legger etter hvert båten i fortøyning utenfor kaia si i Komagfjord. Meningen er vel å ta båten på land, og han rekker å berge maski- nen, kjelen og keisingen, men så synker skuta før han får fullført arbeidet. Rester av dampkjelen og keisingen kan ennå sees i kai- fyllinga og under et kaihus i Komagfjord, mens selve dampmaski- nen etter hvert ble ribbet for omsettelige deler og metaller.
Det ble senere forsøkt å heve vraket, særlig for å få opp for- tøyninga. Det var ei svært brukbar såkalt «russe-fortøyning» med bl.a. leddet anker, men forsøket mislykkes.
I en artikkel i Finnmark Dagblad 1. nov. 1986 forteller Frid- tjof Ingebrigtsen, sønn til den siste eieren av «Blokken», at under graving på ei fylling fant man propellen og et stykke aksling fra båten. Dette ble tatt vare på , og befinner seg nå i Alta Museum.
Kilder: Brev til Amerika utlånt av Unni Roland. Statsarkivet i Trond- heim. Stavanger Museum v/Harald Hamre. Nordlandsarkivet. Leon- hard Gamst og Harald Samuelsberg: «Bygdebok for Loppa». Odd Sol- haug, Åse. Arne Henriksen, Komagfjord. Bjørn Glad, Blokken.
73

   72   73   74   75   76