Page 73 - Blokken og Djupfjord
P. 73

Her er nokså vanskelige tider i alle områder. Især er alt hva vi trenger så dyrt at det er en gru. Grovt, dårlig mel koster 80 øre pr. kg, fint mel kr 1 pr. kg, og dårlig hvetemel 130 kroner sekken(50 kg). Kaffen koster 4,80 til 5 kr pr. kg. – Så dere ser at det er van- skelige tider. Som dere vet, har vi elektrisk lys. Det er naturligvis dyrt, men så har vi nå godt lys. De som kjøper olje, betaler 65 øre literen. Alle motorbåtene ligger stille. Det er ingen sild, og bruk er så dyrt at de som ikke har fra før kan ikke skaffe seg noe. –
Andreas er nå i skogen og hugger ved. Dagene er korte og det er stygt vær. De hugger på en skogteig nesten inne i Innerdalen, og det er dyrt å leie folk til arbeid i skogen. Han betaler 25 kro- ner pr. favn, så fører han veden over Innervannet og Nervannet og kjører den fra Teingården og heim. Så er det i båt med veden igjen og til Sigerfjorden, og der får han 70 kroner favna.
På verftet er alle oppsagt, bortsett fra formennene på slippen og i verkstedet.
Petra nevner ikke «Blokken» med et ord. Og det er ikke så rart.
HVOR BLE DET AV BÅTEN?
Dokumenter fra båtregisteret hos sorenskriveren i Vesterålen viser at «D/S Blokken» skifter «adresse» en eller annen gang før 1916. Jens N. A. Ellingsen kommer inn i Blokkens Havfiskeselskabs be- styrelse i stedet for Christoffer Glad, og båten blir nå hjemmehø- rende i Sigerfjord. Det viser seg også at selskapet i 1916 utsteder et skadesløsbrev (en pantsettelse) til Lofoten og Vesteraalens Privat- bank for 10.000 kr, med pant i «D/S Blokken». I januar 1918 slettes dette dokumentet, og i mars samme år registrerer sorenskriveren at båten har fått ny eier: Otto Hansen. Skjøtet fra A/S Blokkens Havfiskeselskab, som er datert 24/1 1918, viser at han skal betale 21.000 kr for båten. Kanskje ble det umulig for havfiskeselskapet å klare seg økonomisk, de måtte rett og slett gi seg. For de av ak- sjonærene som hadde pantsatt hus og eiendom for å kunne være
med, ble nok dette vanskelig.
Otto Hansen er fra Hennes. Han er 36 år i 1918, og er sønn
av Arnt og Lovise Hansen på gården Ytre Breistrand. Han er fis- ker og notbas, og kanskje også aksjonær i A/S Blokkens Havfiske- selskab? Det måtte være et ganske tungt økonomisk løft å overta «Blokken», og om det er økonomien og dårlig fiske som er årsa- ken, er vanskelig å si, men allerede året etter, i mai 1919, selger han båten igjen.
72

   71   72   73   74   75