Page 72 - Blokken og Djupfjord
P. 72

Jens Glad forteller at «Blokken» etter sigende skal være en me- get god og sterkt bygget farkost. Det er tidligere bygd to båter av samme type, «Gjøa» og «Liv», men på disse båtene erfarte man et- ter hvert flere mangler som førte til problemer og merkostnader. «Liv» gjorde for eksempel så bedrøvelig fart at man i litt storm imot bar akterover i stedet for forover!
Til vinteren skal Andreas med garn til Lofoten. Da skal to av svigersønnene til Jens Glad være med som mannskap. Det er Henrik Dahl Hansen (gift med Magdalene Glad) og Martin (gift med Helga Glad). Martin er jo også aksjeeier i dampen. Rangvald, sønn til Martin og Helga, ville absolutt være med på «Blokken» sin første tur til havs utafor Gaukværøya. Han fikk mønstre på, men det ble nok en tøff tur. Han ble så elendig av sjøverk at han tydeligvis mistet all lyst til flere slike turer!
I februar 1908 er Andreas Glad med dampskøyta si på Ballstad i Lofoten. På turen vestover får de et forferdelig uvær. De har mye dekslast om bord, men det går tålig bra. De mister en del kull til dampmaskinen. Hvordan det går med fisket? Her har vi bare ei linje i et brev fra Jens Glad, skrevet 18. februar 1908:
Vi vet at de har satt garn, men ikke hvordan det gikk da de dro garnene.
VANSKELIGE TIDER
Så hører vi etter hvert mindre til Andreas og «Blokken» i brevene til Amerika. I desember 1910 er han på sildefiske på nordvestlan- det. Han ligger i Kristiansund. Petra får telegram fra han. Sist onsdag fikk han 80 mål sild til 7 kr pr. mål, og han har fått litt før, «men dog ikke meget». Kanskje var det på denne sørover- turen de måtte fyre dampmaskinen med favnved fordi det var
smått med kull?
I april 1911 skriver Sophie Glad til sin sønn i Amerika:
Du kan tro det går smått med fiskeriet. Martin er hjemkom-
met. Han hadde garnbruket til «Blokken» og leide en damp fra Kristiansund. De skal ha 90 kroner pr. mann.
Rangvald, han som ble så sjøsyk utafor Gaukværøya for fire år siden, er nå fyrbøter om bord hos Andreas Glad og har 60 kr. måneden for jobben. Det er visst litt smått for dem, men nå drar de utover til Røst. Lofotposten forteller om godt fiske.
Så blir det stille om «Blokken». Petra Glad skriver i et brev i desember 1920.
71


   70   71   72   73   74