Page 71 - Blokken og Djupfjord
P. 71

en drektighet på 38 tonn, den er 59,9 fot lang, 16,5 fot brei, og dybden er 7,5 – alt målt i engelske fot. Dampmaskinen har to sylin- dre og er på 40 hk. Dampkjelen har en diameter på 4,9 fot og er 6 fot lang, og fyrgangen har en diameter på 27 tommer.
D/S BLOKKEN PÅ SJØEN
I løpet av høsten 1907 er den store, nye dampbåten «heime» i Blok- ken. Den har fått navn etter bygda. Mannskap er hyret og båten skal, noe forsinket, i drift. Hvordan vil den fungere? Vil det være
mulig å drive med økonomisk overskudd? Det er en kostbar båt. Den 22. september har «Blokken» sin første tur på Sortland- sundet. Denne dagen blir Jens og Sophie Glads 20. barnebarn døpt i Sortland kirke. Det er sønn til deres yngste datter Helga, som er gift og bor i Blokken. Dessuten er det Jens og Sophies 49. bryllupsdag. Dåpsgjestene reiser fra kirka til Blokken med An- dreas sin nye dampkutter. Til sammen er det 117 mennesker om bord. Det regner litt, og det er mange folk med, men det er en
trivelig tur, og alle som vil, kan være ute på dekk.
Jens Glad, svigerfar til Andreas, skriver igjen brev til sønnen
sin i Amerika.. Brevet er datert 12. oktober 1907:
Her går jo alt på sin gamle tungvinte måte. Fiskeriene gir ire-
gelen små lotter, og hva høsten angår så ble det i allminnelighet lite gress. Potetene gikk det ganske bra med. Det kunne ha blitt et riktig kronår om det hadde kommet mer regn i sommer, men tørken var slem. Og så hadde vi disse «ulykkelige» åmer som ødela gressroten.
Harald og Alf (sønnene hans) var en stund i høst her på fjor- den med sildgarn, men det ble kun litt fortjeneste av det. De har også til dels vært ute – her hjemme – etter storsei. Også det har gått smått.
Til det daglige behov trenges meget, og alle ting er steget til meget høy pris. Således er melet nå kr. 23 pr. sekk, og omtrent i samme forhold er alle andre fornødenheter.
Forleden dag reiste Harald og Alf med Andreas` nye dampskip ut på bankene. Det kommer nå an på hvordan det vil gå.
Andreas har allerede vært ute en tur på fiske med «Blokken». Da var han 95 kvartmil ut av Gaukværøya. På to og et halvt døgn fikk han da 1000 kg kveite og 2000 kg lange og brosme. Det be- tydde et utbytte på 25 kr. pr. mann. Men nå er det midt i oktober, været er dårlig og dagene er korte.
70

   69   70   71   72   73