Page 69 - Blokken og Djupfjord
P. 69

til sønnen sin i Amerika. Brevet er datert 8. desember, 1906: Andreas har i høst strevet og reist mye for å skaffe seg en større skjøyte med Kulmotor. Han har vært både i Trondheim og Kristi- ansund. Nå sist har han reist på Hadseløya og her omkring for å få aksjetegning til bygging av båten i Stavanger. Den skal uten dor- yen koste 16000 kroner. Han har fått full tegning og i tillegg det nødvendige pengelån i Kvæfjord Sparebank. Hele beløpet skal lå- nes, og hver aksje er på 500 kroner. Andreas har selv 8 aksjer, Mar- tin 2 aksjer og Kristoffer og Nils Pedersen har også 2 aksjer hver. Johan Hansen, Brogløs, har 4 aksjer. Det var flere både i Blokken
og Djupfjor som ville tegne aksjer, men det var fulltegnet.
Båten bygges altså i Stavanger, den skal hete «Blokken», og den skal være ferdig i begynnelsen av juli måned i 1907. Petra er be- kymret. Været i februar og mars er dårlig, og det er lite å få på havet, - fiske er jo deres viktigste næringsvei. Og så Andreas som har skaffet seg en så kostbar båt som han ennå ikke har fått. Hun er også bekymret for at han neppe vil rekke fisket på Finnmarka
når båten er så sent ferdig.
Andreas er på Lofotfiske. De ligger i Sund og fisker med garn,
og de gjør det bra. De har det travelt, og Petra får brev: den 14. mars 330 fisk, og noen dager sener et sjøvær på 900 fisk! Petra sy- nes det storartet, mer enn de kunne håpe på. Men det er alldeles overfylt av fartøyer i Sund, og det fortelles om hele 12 dampbåter fra Ålesund! Nå viser det seg at finansieringen av nybåten ikke foregår helt slik Jens Glad skriver i brevet sitt i desember 1906. I august 1907 anmeldes det et nytt aksjeselskap til Lofoten og Ves- teraalens fogedembede. Selskapet er dannet i Blokken i mai dette året og kalles «A/S Blokkens Havfiskeselskab». Formålet med sel- skapet er å drive kyst- og havfiske med dampkutteren «Blokken». Ledelsen består, i tillegg til Andreas Glad, av Christoffer Glad fra Blokken , og Thomas Ellingsen fra Kvitnes. Christoffer er 54 år gammel og bror til Andreas. Han bor på gården «Fagerbakken» i Blokken sammen med kona Jonette og barna. Ifølge folketel- linga for 1900 er han «gaardbruker, notbas og fisker». Thomas Ellingsen er 28 år i 1907. Han er sønn av Carl og Gunhilde El- lingsen på Kvitnes. Faren er «Landhandler, Dampskibsekspeditør og Postaabner», og selv er han handelsbetjent hos faren.
Christoffer Glad og Thomas Ellingsen er nok begge aksjeeiere i selskapet, i tillegg til dem Jens Glad nevner i brevet. Dessuten fremgår det jo av anmeldelsen til firmaregisteret at aksjekapitalen
Anmeldelsen til firmaregisteret om stif- telse av havfiskeselskapet «AS Blokken fiskeselskab».
 68


   67   68   69   70   71