Page 30 - Blokken og Djupfjord
P. 30

 Etter århundreskifte minket det stadig med jekter i Nordlandsleia. Trass i visse moderniseringer var jektas tid ute. Det er nesten symbolsk at det er en jakt som sees lengst fremme i leia på dette bilde. Foto: Wilse 1907
Christopher Martin (f. 1793), er en røslig og sterk kar. Han nekter å åpne skips-kisten med det resultat at kisten blir åpnet med øks.
Engelskmennene tar ikke risikoen med å bringe en slik bråk- maker med til engelsk fengsel. De setter Peder, Christopher Mar- tin og det øvrige mannskapet fri i ei jolle. De ror inn til Selje innafor Stadthavet. Hvordan ferden nordover artet seg vet vi ikke.
I boka Lofoten og Vesterålens Historie 1700–1837, (skrevet av Øystein Bottolfsen, og utgitt i 1995), finnes en beretning om dette på side 179.
I oktober 1814 satt lensmann Nils Iversen i Buksnes og Hol og førte de vernepliktige mannskaper inn i de militære rullene. Den 12. oktober avslutter han innførslene med disse opplysninger: «Herhos anmærkes ærbødigst at med Herr Johan Tengmands Jægt ere borte: 1. Peder Glad, Balstadøe, af alder 53 Aar. 2. Jens Wellassen, Fygle 31 Aar. 3. Johannes Wellassen, Fygle 33 Aar. 4. Petter Christian, Offersøe, 40 Aar. 6. Hans Jonsen Rise, 51 Aar. 7. Ole Andreas Larsen, Farstad, 25 Aar. Da disse ei er ankomne, og Ryktet siger at en del Jægter med Mandskaber skal være opbragt af fiendtlige Kapere, saa have jeg ei fundet det nødvendigt at anføre samme personer blant de øvrige i tallene anførte, hvorfor jeg herved har antægnet disse for sig selv til behagelig Efteretning.
Christopher Martin Glad er ikke nevnt i denne mannskapslisten. Kanskje fordi lensmannen ville spare han for å bli innført i de militære rullene.
Dette hendte i ei tid hvor kystfolket kjempet en innbitt kamp for å overleve. I slike tider er mandighet, heltemot og hell, med på å skape fortellinger som i ettertid vanskelig kan dokumenteres.
Når og hvordan denne ferden til eller fra Bergen, fant sted, er ikke mulig å si mer om.
En tid før sin død i 1808, ble Ole Hartvig Hvid (With), ram- met av en stor ulykke. En stor brand rammer hardt. Pleiedatteren Karen Margrethe Mechlenborg (1779–1844), gjør opp boet etter pleiefaren. Hun gifter seg i 1815 med handelsmann Jens Ellingsen (d.1826) på Sortland. De er tremenninger. Jens Ellingsen er sønn av Karen Schøller Rosenvinge Dishington og Abel Ellingsen.
Ole Hartvig Hvid (With) var gift med Peder Munch Glads halv- søster, Karen Christensdatter Mechlenborg, (f. i Gåsvær ca. 1750, d. 1799 i Selsøyvik). Ole Hartvig og Karen Hvid fikk ingen egne barn, Christopher Martin Glad er nevnt som deres fostersønn. Dette kan bety at Christopher blir igjen i Selsøyvik da foreldrene,
29
   28   29   30   31   32