Page 28 - Blokken og Djupfjord
P. 28

 NORDLANDSGREINA AV SLEKTA GLAD
Christopher Martin Glad er sjette generasjon med slekts- navnet Glad i Norge. Foreldrene er Peder Munch Glad og Margrethe Sophie Holgersen.
Slekten Glad finnes i alle nordiske land. Utgangspunktet for slekten er Danmark. Der finner vi våpenskjold for den danske slekten. Det finnes også et eget våpenskjold for den norske.
Stamfar for Gladslekta i Blokken og Djupfjord, er Christop- her Erikssønn Glad, sokneprest i Vågå i Gudbrandsdalen fra 1592 (d.1619).
Han er gift med Aaste Torstensdatter Morsing (d.1630). Hun er datter av Torsten Søfrensen Morsing, sokneprest i Ringebu fra 1557 til 1584, og i Gran på Hadeland fra 1584 til 1612. Før utnev- nelsen til sokneprest i Vågå, var Christopher Glad prest i Ringebu.
Deres tredje barn, Knut Christophersøn Glad, født 1595, var sokneprest i Vik i Sogn fra 1622 fram til sin død i 1657. I første ekteskap gift med Maria Bertelsdatter Mule, og i andre med Ka- ren Nilsdatter Kolding. Knut og Maria Bertelsdatter Mule hadde ingen barn. I ekteskap med Karen Kolding fødes ni barn; fire søn- ner og fem døtre.
En av deres sønner blir prest og senere sokneprest i Nesna på Helgeland. Hans navn er Peder Christophersen Glad, (f. 1684, d. 1754). Han gifter seg med Maren Krabbe Munch, (f. 1690, d. 1767) i 1720. Hun er datter av sogneprest i Nesna, Pavel Munch.
Deres sønn Pavel Munch Glad, (døpt 12. januar 1722 i Nesna) blir skipper og gjestgiver på Gåsvær; ei flat øy et stykke til havs utenfor Sandnessjøen. Øya ligger i kystleia, og hadde strategisk beliggenhet for handel. Øya var også godt egnet for jordbruk. Øya har ikke lenger fast bosetting. Det store huset der det en gang var liv og stor virksomhet ble revet mange år senere. Det ble påstått at «Munch-en» gikk igjen. Ingen torde bo i huset lenger.
27


   26   27   28   29   30