Page 29 - Blokken og Djupfjord
P. 29

Pavel Munch Glad ble gift med enken etter handelsmann Chris- ten Christensen Mechlenborg på Gåsvær. Hennes navn var Karen Ellingsdatter Mechlenborg. Hun er født i Fiskevåg 1716, og er dat- ter av Elling Christophersen og Karen Jensdatter. Foruten datte- ren Karen, hadde de fem sønner. En av sønnene, Jens Ellingsen, født 1722 bosetter seg på Saltnes i Saltdal. Fra ham nedstammer de fleste nålevende medlemmer av nordlandsslekten Ellingsen. Alle hans syv sønner som vokser opp ble kjente handelsmenn med jektebruk, og noen som gjestgivere og jordbesittere. Abel på Sort- land, Elling i Røsvik, Johan på Saltnes, Christen på Hustad, Jacob på Skagstad, Christopher på Valberg og Andreas i Skrova.
Karen Ellingsdatter Mechlenborg er seks år eldre enn Pavel og har barn fra første ekteskap. Det er barn fra første ekteskap som overtar i Gåsvær etter at hun og Pavel dør; Karen i 1780 og Pavel i 1782.
Karen og Pavel etterlater en betydelig formue i gull, sølv, jekte- bruk og jordegods. Skiftet etter henne utgjorde 6072 riksdaler 5 ord 12 skill. Dette deltes mellom enkemannen Pavel Munch Glad og hennes barn fra første ekteskap.
Boet etter Pavel utgjorde 1795 riksdaler, som i sin helhet tilfalt sønnen Peder Munch Glad. Han er født 1758 i Gåsvær, og gifter seg med Margrethe Sophie Holgersen, født 1771. Hun er datter av skipsfører Christopher Holgersen i Trondhjem og Margrethe Marie Hess.
De bor først i Selsøyvik, et kjent handelssted lenger nord i leia. Peder er skipper og handelsmann. Deretter en kort tid i Esvik. De flytter så til det gamle «borgerleiet» Bardal i Rana, i tidligere tider kalt Bardals-Elven, hvor de bor i 1801. Her blir de heller ikke lenge.
FRA HELGELAND TIL LOFOTEN
Familien flytter nå til Ballstad i Lofoten dit svogeren, Ole Hartvig Hvid, er flyttet. Ole Hartvig Hvid driver handel med jektebruk på Balstadøy i Lofoten. Han dør i 1808.
Peder Munch Glad og hans familie fortsetter å bo på Ballstad. I følge tradisjonen er han med ei jekt fra Buksnes på Bergenstur. Vi vet ikke sikkert i hvilket år dette hendte, men tradisjoner innen familien forteller at jekta blir kapret under den engelske blokade av kyst-Norge i krigsårene der Danmark-Norges kyst er under en- gelsk kontroll. Muntlige overleveringer forteller videre at Peder var styrmann på turen. Sønnen Christopher Martin er også med.
Forrige side: Familien Glad kom fra Helgeland til Ballstad på Vestvågøy
og senere til Vesterålen. I år er det
200 år siden Christopher Martin Glad og Pauline Falch Ellingsen kom til Blokken.
28   27   28   29   30   31