Page 32 - Blokken og Djupfjord
P. 32

Herligheder, Og da Kjøbesummen 130 – ethundrede og tredive Spesidaler er mig Dags Dato afgiort saaledes at 10 – ti Spesidaler er mig i dag contant betalt, og Resten derimod skal udredes saa- ledes at der paa Aars Thing for Hassel skal betales mig 50 – femti – Spesidaler og 1849 paa Sommerthinget sammesteds 20 – tive – Spesidaler, af hvilke summer, der ikke erlægges Renter, hvorimod jeg fremdeles oppebærer de samme jorddrottelige Rettigheder, som jeg hidtil har oppebaaret, og som udgjør 2 Spesidaler – 1 ort – 3 skilling hvilke to Spesidaler 1ort 3 skilling erlægges til mig saa længe indtil den hele Kapitel er mig endelig udbetalt, så er det at jeg herved tilskjøder bemeldte Herr Glah til Odel og Eien- dom ifra sig og Arvinger ovenberørte af mig hidtil eiede 18 - M i Gaarden Blokken beliggende i Sortlands Sogn, Lofotens Fogderi, Nordlands Amt med de paa samme staaende Husebygninger, og forøvrigt med de samme Rettigheder og Herligheder, hvormed Eiendommen hidtil af mig har været eiet. Dette til Bekræftelse under min Haand i undertegnede Vitterlighedsvidners Overvær».
I 1835 har gården 1 hest, 12 kyr, 20 sauer og 10 geiter i fjøsen. Christopher driver fiskeri, - er høvedsmann, med mannskap som alltid er tilgjengelig for driftige høvedsmenn. Familien synes å leve et godt liv som fiskerbønder i Blokken.
Christopher Martin Glad er med ved etableringen av Sortland kommune, etter at formannskapsloven innføres i Norge i 1837. Svigersønnen Abel Ellingsen d.y., gift med nest eldste datter, Mar- grethe Sophie (1820–1891), velges til den nye kommunens første ordfører.
31   30   31   32   33   34