Page 274 - Blokken og Djupfjord
P. 274

Kristen Glad Pedersen fotografert på nitten femtitallet. Han deltok som ar- beider helt fra starten, og senere som le- der og eier av skiskipsverftet i Blokken.
 BLOKKEN SKIPSVERFT A/S
Helt siden starten av Sortland Aktieverft i Blokken, arbeidet Kris- ten Glad Pedersen i bedriften. Først som arbeider, senere som ar- beidsformann inntil 1906, deretter driftsleder og fra 1916 ansatt som driftsbestyrer.
27. september 1928 skriver styrets formann, Dag Ellingsen, en attest til Kristen Glad Pedersen: «Han har ved sin energi, initiativ og redelighet gjort meget til at verftet ble drevet fram til en ikke ubetydelig bedrift, der i en årrekke ga jevnt og pent utbytte og hadde tillid blant sine kunder. Det forrige styret så vel som det nuværende styre har alltid arbeidet i beste forståelse med Kristen Pedersen, som velfortjent har nydt aktelse og respekt.»
Sortland Aktieverft blir solgt på auksjon i 1929, og kjøper er Kristen Glad Pedersen, Peder Pedersen og Kristoffer Pedersen. De danner et aksjeselskap som de kaller A/S Blokken Skipsverft og Mek. Verksted.
Den 19. april 1933 selger og over-skjøter Peder og Kristoffer deres to tredjedeler i eiendommen «Blokkelven» gr.nr. 8 br. nr. 7 i Sortland med tilstående verft og vannrettigheter, samt alt tilbehør av maskiner og verktøy, og for øvrig på samme vilkår som den er overdraget oss, til vår medeier Kristen Pedersen ...
I praksis overtar Kristen Pedersen en gjeld på kr 36.125,00 som nå i sin helhet skal overtas av kjøperen. Fra 6. mai 1933 overtar Kristen Pedersen alle aksjene i A/S Blokken Skipsverft & Mek.
273   272   273   274   275   276