Page 272 - Blokken og Djupfjord
P. 272

 Atle Mathiassen. Foto: Bladet Vesterål- en. (Arkivfoto).
ATLE MATHIASSEN A/S
I 1973 gikk Atle Mathiassen til anskaffelse av en traktorgraver. Han hadde da arbeidet noen år ved Blokken Skipsverft, Atle var gift med Liv Tora Strøm fra Djupfjord. Atle er oldebarn av Nils Pedersen, grunnlegger av verftet, og Karen Glad. Tilknytningen til Blokken var tilstede, og ønsket om å starte som selvstendig næ- ringsdrivende.
I 10 år, fra 1975 til 1985, arbeidet Atle med faste oppdrag for Vesterålens Kraftlag.
I 1985 begynte det som skulle bli et vesentlig tilskudd til be- driftslivet i Blokken, Gullkista pukkverk på Rødsand. Det startet med leveranser til asfaltverket i Sigerfjord. Den spesielle kvalite- ten, og etter hvert leveringskapasiteten i Gullkista gjorde at de fleste storflyene i landsdelen har Rødsandstein under hjulene når de tar bakken, i Tromsø, Bodø eller på Evenes. Gullkista har levert til alle tre.
Viktigste kunden var likevel asfaltverket i Sigerfjord, som hen- tet hele 90 % av sin grus fra Gullkista.
Bedriften Atle Mathiassen startet med en traktorgraver, hadde etter 25 år en omsetning på 12 millioner og 12 ansatte. En god og stabil arbeidsstokk. Godt råstoff. Godt maskinutstyr, som knuser steinen uten å lage sprekker, gir produktet den idéelle kubefor- men. Rimelig og djup havn. Stor avstand til tettbygd strøk og der- på følgende oppfyllelse av strenge miljøkrav. Det er de viktigste årsakene til suksessen.
Etter 20 år fra 1985 til 2005 drev firmaet under navnet Atle Mathiassen A/S. I 2005 solgte Atle Mathiassen det meste av ak- sjene i firmaet. Han fortsatte som leder og medeier fram til 2010.
271


   270   271   272   273   274