Page 273 - Blokken og Djupfjord
P. 273

  SJØBLINK BLOKKEN A/S
I 1981 ble en pionerbedrift innen oppdrett av sjørøye og lakse- smolt etablert i Blokken. Initiativtakere var brødrene Arnold og Børre Jensen, Sigerfjord.
Arnold Jensen har i sin bok «Fanget i en visjon», gitt et bilde på hvordan et anlegg for produksjon av laksesmolt i tillegg til mat- fiskanlegg for røye, ble bygd opp i Blokken. Drifta ble etter hvert utvida med undervisningskonsesjon for laks. Det ble viktig for Sjø- blinks totale omsetning.
Et sterkt faglig miljø for oppdrett av røye ble lagt merke til både nasjonalt og internasjonalt.
Ishavsrøye fra Vesterålen er det første norske fiskeriprodukt som har fått sertifisert og verna den geografiske opprinnelsen.
Sjøblink Blokken A/S måtte avvikle sin virksomhet i 2013, etter 32 års drift.
Arnold Jensen. Foto: Bladet Vesterålen.
Børre og Arnold Jensen legger inn røye- rogn i klekkeriet. (Foto fra 1982).
272


   271   272   273   274   275