Page 276 - Blokken og Djupfjord
P. 276

 M/S «OMA» ved verkstedkaia i Blok- ken før overlevering. Foto: Arnulf Glad.
ei sveise-avdeling og ei maskin/mekanisk avdeling. En del av de ansatte hadde i 1998 vært i bedriften fra 30 til 50 år.
Blokken Skipsverft A/S har i dag tre slipper hvorav to av dem med overbygg. Den ene hallen er isolert med oppvarming. Slipp- kapasitet er 140, 120 og 90 fot. Krankapasitet opp til 40 tonn. I tillegg har bedriften to mobile kraner.
I 1990 utviklet bedriften et fiskebehandlingssystem «Gadus» som mottok Norges Råfisklags kvalitetspris i 1991. Systemet ble ut- viklet i samarbeid med rederne på to snurrevadbåter fra Bø i Vest- erålen, M/S «Vikanøy» og M/S «Skarholmen». I dag er systemet videreutviklet for alle brukstyper og båttyper innenfor kystfiske.
(Opplysningene er hentet fra et notat i forbindelse med bedrif- tens 100-årsjubileum).
EN NY GENERASJON HAR OVERTATT LEDELSEN AV BLOKKEN SKIPSVERFT A/S
Atter har en ny generasjon etterkommere av Nils Pedersen fra går- den Skjegstad i Trøndelag og Karen Petrine Amalie Glad overtatt ansvaret for driften av Blokken Skipsverft.
Anders Stoltz Rasmussen og Jørgen Rasmussen, har sammen med omstillingsvillige medarbeidere, klart å omstille bedriften til også å bygge moderne fiskebåter i aluminium på opptil 50 fot. Den første i rekken av fiskebåter, M/S «OMA», ble ferdigstilt i 2016.
En ny tid krever nye markedstilpasninger. I snart 120 år har skipshandverk vært Blokkens merkevare. Det er grunn til å tro at dette vil vare ved inn i framtida. Ei framtid som her nord fort- satt vil være avhengig av ei klok forvaltning av fiskeriressursene. Ressurser som i utgangspunktet har gitt liv og utkomme for alle tidligere generasjoner her nord.
275

   274   275   276   277   278