Page 275 - Blokken og Djupfjord
P. 275

Verksted. Av disse aksjene gav han en aksje til hver av sine 9 barn og beholdt 3 selv.
I 1952 døde Kristen Glad Pedersen. Selskapet ble omorganisert i 1953 og det ble foretatt en aksjeutvidelse. 12 aksjer ble utvidet til 36. Det var de 9 barna som utvidet aksjekapitalen fra en aksje hver til fire hver. Fra da var det 36 aksjer i bedriften. På denne general- forsamlingen i 1953 ble det bestemt at Nils Tore Pedersen skulle være daglig leder i bedriften.
I 1976 døde Nils Tore Pedersen. Det ble da innkalt til ekstra- ordinær generalforsamling hvor det ble bestemt eierskifte. Arne Pedersen, Kåre Roald Rasmussen, Evald Pedersen og Kristen Pe- dersen skulle overta aksjene etter sine foreldre. Ragnhild Sæth- er solte sine aksjer til disse fire. Denne aksjefordelingen trådte i kraft fra 1. januar 1977.
Kåre Roald Rasmussen ble daglig leder etter at Nils Tore Pe- dersen døde. Kåre var daglig leder fram til 1989. Da overtok Kris- ten Pedersen i en periode på to-tre år. Kåre overtok igjen ca. ett år inntil Berit Pettersen overtok som leder.
Våren og sommeren 1995 startet utbygging av hall nr. 2. Hal- len er 20 meter høy og 20 meter bred. Lengden er 40 meter. Det er slipp II som er blitt overbygd. Dette gav jevnere ordretilgang og flåten kan repareres, pusses eller ombygges uavhengig av været.
Ved bedriftens 100-årsjubileum i 1998 er det 25 ansatte fordelt på tre avdelinger, foruten administrasjonen. Det er ei treavdeling,
274
Anders Stoltz Rasmussen. Foto: Bladet Vesterålen (Arkivfoto).
 


   273   274   275   276   277