Page 271 - Blokken og Djupfjord
P. 271

 «Viking» 22 fot og «Bølgen» 26 fot. «Viking» ble solgt til Aksel Strøm, Borge i Lofoten, og «Bølgen» ble kjøpt av Bjarne Hansen, Blokken.
Driften ved Nyland Båtbyggeri opphørte i 1952 etter brann.
Nyland Båtbyggeri ble stiftet i 1946. Bedriften holdt til på nordsida av Blok- ken-elva. Det ble utført ombygging og reparasjon av fiskebåter. To klaverte båter ble også bygd her, «Viking» 22 fot og «Bølgen» 26 fot.
Fra venstre: Bjørn Glad, Torstein Glad, Kristoffer Pedersen og Arild Lundgård. I bakgrunnen på sørsiden av elva, «Mesterø», et motorisert seil- skip som i mange år ble liggende som minne etter krigsårene nitten førti til førtifem.
Forrige side: Industristedet Blokken.
270

   269   270   271   272   273