Page 270 - Blokken og Djupfjord
P. 270

 ETABLERING OG VIDERE- FØRING AV NÆRINGSLIV I BLOKKEN ETTER 1945
Iperioden 1890 til 1940 er det vesentlig tre foretak i Blokken som en kan si vekker oppmerksomhet utover eget nærområ- de.
På 1890-tallet begynner en å se konturene av et reparasjons- verft for fiskebåter i Blokken. Båter har nok lenge blitt både rigget og tatt opp på fjæra, ved elva eller i Bukta. Men det er først når behovet utenfra er stort nok at Blokken kommer med i den næ- ringslivsveksten Hindøens Dampskibsselskab A/S startet opp på Kvitnes og ble senere flyttet til Sigerfjord i 1899. Hindøs ble en motor ikke bare for etableringen av skipsverft i Blokken, men også fødselshjelp for en rekke mindre og større foretak på sjø og land.
Andreas Jørgen Glad i Blokken satset stort da han stilte seg i spissen for et havfiskaksjeselskap og fikk bygd D/S «Blokken» på 65 fot. Båten ble levert i 1907. Det ble fisket godt i flere år, men kostnadene ved dampmaskin som framdrift, samt ustabile kon- junkturer innen fiskeriene, gjorde at båten ble solgt etter ca. 10 års drift.
I løpet av 50 år utviklet Carl Georg Glad og sønnene Kristen og Bjarne Glad en betydelig fiskeri- og handelsforretning kjent under firmanavnet Carl Glads Sønner.
Vi må heller ikke glemme alle de mindre partsrederiene og en- keltforetak innen fiskerisektoren som ble etablert i samme periode.
NYLAND BÅTBYGGERI
Nyland Båtbyggeri, Blokken, ble stiftet i 1946 av Torstein Glad og Kristoffer Pedersen. Båtbyggeriet lå på nordsiden av elva. Her ble det utført reparasjon av fiskebåter. De var opptil åtte arbeidere på det meste. Det ble også bygget to klaverte båter, først til eget bruk,
269


   268   269   270   271   272