Page 223 - Blokken og Djupfjord
P. 223

  MISJONSFORENINGER I BLOKKEN
DEN INDRE SJØMANNSMISJON
Ved Hans Nilsen Hauge kom legmannsarbeidet til gjennombrudd i Den norske kirke.
De første indremisjonsforeningene blir framtidens form for de troendes samfunnsliv innenfor statskirken. Presten Gustav Adolf Lammers stiftet den første indremisjonsforening i Skien i l853. Lammers bygde også landets første egentlige bedehus. På flere måter var Lammers forut for sin tid. Også når det gjaldt den ytre misjon var Lammers en prest som gikk inn for tanken med all sin glød og varme, og fikk utrettet mye.
Den indre Sjømannsmisjon ble stiftet 12. januar 1880. Organi- sasjonen begynte som en indremisjonsorganisasjon innenfor Den norske kirke som hadde møter for fiskerne i forbindelse med de store fiskeriene.
Inspirasjonen kom i forbindelse med sildefiske i Eidsfjord i Vest- erålen, hvor det kunne være samlet 15.000 mennesker i under fiske- riene på slutten av 1800-tallet. For å kunne følge fiskerne til stadig nye felt, skaffet Den indre Sjømannsmisjon i 1903 et skip, det første Betelskipet. Det var et nedrigget seilskip som ble slept av dampskip til det aktuelle sted. Skipet fikk navnet «Elieser 1». Under en storm forliste skipet på havna i Blokken. Når dette skjedde er usikkert.
Møte i indremisjonen i 1925-(26) Bakre rekke fra venstre: Regine Bakken, Åsta Johansen, lærerinne frk. Kleppe, Adeleide Fredriksen, Eida Glad, Petra Glad. Midtre rekke: Anna Sjursen, Hil- da Glad. Fremste rekke: Julie Glad Kris- tiansen, Alvilde Glad, Nelly Skjegstad med datteren Kirsten på fanget, Helga Berg og Karl Skjegstad.
Møte i ytremisjonen på 1960-tallet. Bakre rekke fra venstre: Hedvig Oluf- sen, Alvilde Glad, Nelly Skjegstad, Julie Glad Kristiansen, Reidun Isak- sen, Åsta Johansen. Fremste rekke fra venstre: Adeleide Ellingsen, Regine Bakken, Marie Kristiansen, Asta El- lingsen.
222


   221   222   223   224   225