Page 221 - Blokken og Djupfjord
P. 221

samlinga etter «Stein Kyrres» forlis, Sortland aldershjem, Sort- land Røde Kors Sykehjem (surstoffapparat), Innlandet alderssen- ter og Krisesenteret for Vesterålen.
BLOKKEN HELSELAG I DAG (1994)
De humanitære organisasjonenes rolle er ne endret i dag. Mange oppgaver som før ble ivaretatt av frivillige organisasjoner er nå lovfestet som et offentlig ansvar. Blokken Helselag har vært med å ta initiativ til å få igangsatt en rekke tilbud i bygda, som senere er overtatt av Sortland kommune. Helselagets oppgave i dag er derfor mere rettet inn mot forebyggende tiltak som gir helse og trivsel for både stor og små. Det har i mange år vært arbeidet med å få bygget eldreboliger på stedet og det er nå i samarbeid med Sortland kommune og de andre lagene i Blokken, etablert en stif- telse som skal ta seg av dette arbeidet.
I 1990 gikk laget til innkjøp av eget hus og gleden var derfor stor da vi etter flere tusen dugnadstimer kunne ta dette i bruk høsten 1991. Helsehuset rommer i dag legekontor, møterom/ven- terom, wc, vevstue og snekkerrom. De planlagte eldreboligene skal knyttes til helsehuset, hvor fellesrom skal benyttes til aktivi- teter.
I dagens samfunn med sosial isolasjon og drømmer om fordums tid hvor kontakten mellom mennesker og mellom generasjonene var en naturlighet, ser vi på den frivillige aktiviteten som den vik- tigste faktor i nettverksarbeid. Vi se derfor fremover med håp og med gode ønsker for de kommende arbeidsår i Blokken Helselag.
ETTERORD
Vi skriver nå år 2017. Blokken Helselag er nå nedlagt. I likhet med Blokken skole, posthuset, butikken og eldreboligene ble også hel- selagsarbeidet i Blokkenbygda innhentet av den urbane tidsån- den. Blokken Helselag ble i 2016 vedtatt lagt ned og Helsehuset er
nå lagt ut for salg.
220


   219   220   221   222   223