Page 222 - Blokken og Djupfjord
P. 222

Bildet er fra Samlagmesterskap på Dverberg i 1950. Fra venstre: Chris- toffer Glad, Torstein Glad, Roald Rasmussen, Nils Tore Pedersen, Bjørn Glad og Knut Glad Kristiansen.
 BLOKKEN SKYTTERLAG
Det første skytterlaget i Blokken vet vi lite om. Det var virksomt på 1920/30-tallet. I 1946 ble det ny aktivitet i skytterlagsarbeidet, og et nytt skytterlag ble stiftet.
Skytebanen var på samme plass som tidligere, det vil si på my- rene ovenfor Nygård. Standplassen ble trukket 100 m tilbake slik at den gamle 200-meteren ble 300 meter. Skyteretning var mot sørvest. Laget kjøpte ladeutstyr som gikk på omgang. Medlem- mene fikk på denne måten lade ammunisjon selv. Laget kjøpte også tre Krag Jørgensen geværer. Laget hadde på det meste 25 medlemmer, men økonomien i laget var dårlig, og interessen av- tok etter hvert. Dette førte til nedleggelse på 1960-tallet. De mest interesserte skytterne ble nå medlemmer av Sigerfjord Skytterlag og senere Sortland Skytterlag.
Skyttere fra Blokken deltok på stevner som Vesterålen Skytter- samlag arrangerte og Nord-norsk Mesterskap både baneskyting og feltskyting. Det deltok også tre skyttere på Landsskytterstevnet. Det ble arrangert lagmesterskap med medalje til mesteren. Det ble også skutt til Dugleiksmerke.
221

   220   221   222   223   224