Page 225 - Blokken og Djupfjord
P. 225

I historiebøkene om misjonen står det at «Elieser 1» forliste i Svolvær da dette skjedde. Jeg er ikke så sikker på at dette er riktig. En har mange erfaringer på at det som skjer i Vesterålen ofte blir stedfestet til Lofoten, da Vesterålen ofte blir betegnet å ligge i Lofoten. Det har også skjedd i nyere tid. Jeg kan ikke si at denne forklaringen er riktig, men meget sannsynlig.
DEN YTRE SJØMANNSMISJON
Medlemmene er stort sett de samme som i foreningen for Den indre Sjømannsmisjon. Det er omtanke for fiskere og sjøfolk, i inn og utland, som står i fokus for begge misjonsforeningene i Blokken.
224   223   224   225   226   227