Page 224 - Blokken og Djupfjord
P. 224

 Formann i misjonsforeningen i Blok- ken, Tora Glad, skrev brev til dronning Maud og ba om bidrag til innkjøp av nytt misjonsskip etter at «Elieser I» for- liste på hamna i Blokken.
MISJONSFORENINGEN I BLOKKEN
Theodora Alvilde Olsen, datter av lærer, klokker og kirkesanger Jens Olsen, ble i 1885 gift med Carl Georg Glad i Blokken. Hun le- det misjonsforeningen i Blokken. En yngre søster, Adelheid Endrik- ke Olsen (1880–1947) giftet seg i 1904 med Christen Glad Peder- sen. Christen var sønn av Nils Pedersen og Karen Petrine Glad.
I Blokken ble disse lærer og klokker-døtrene kalt Tora og Alla.
Frivillig arbeid for kystbefolkningens velferd var en sak som angikk alle, ikke minst i vårt distrikt, og fiskernes ve og vel var i høyeste grad også en kvinnesak. Lederen for dette arbeidet i Blok- ken var Tora Glad.
BETELSKIPET «ELIESER 1» FORLISER
TORA GLAD SKRIVER BREV TIL DRONNING MAUD
En legendarisk fortelling om Tora Glad fortalt av Eiliv Pettersen fra Sørvågen i Øksnes:
Jeg vokste opp på ei lita øy på Helgeland-kysten. Jeg har et vagt minne om en hvit båt som lå på vågen hos oss. Folk rodde om bord for å være med på møte, ble det sagt. Jeg visste ikke hva et møte var og heller ikke hvilke oppdrag denne båten hadde. Jeg var så liten at jeg fikk ikke være med om bord, muligens seks år, og da måtte det ha vært i 1936, og at båten måtte være betelskipet «Elieser 3».
Senere i livet, da jeg var 26 år, ble jeg arbeider i denne misjons- organisasjonen som drev disse båtene og har i over 50 år, vært mye om bord på et par av betelskipene som kom etter.
I denne tida har jeg besøkt en rekke steder. Da jeg var omkring 26 år besøkte jeg Blokken. Her bodde jeg hos Regine Bakken som da var formann for stedets kvinneforening, og som arbeidet for denne misjon. Hun fortalte meg følgende:
Først på nittenhundretallet hadde daværende eier av Blokken Skipsverft stort hjerte for Elieser-båtene. De fikk på den tiden, i mange år, gratis slipsett. Dette førte til at hver gang det var behov av vedlikehold av båtene, kom de til Blokken og lå der og ventet på tørn for å bli tatt opp.
Ved et slikt besøk ett år hvor «Elieser 1» lå i Blokken, røk det opp til storm og båten forliste. Dette var en katastrofe for misjo- nen. Båten ble kondemnert og en ny båt måtte skaffes. Tora Glad, som på den tiden var formann for misjonsforeningen, skrev til dronning Maud om pengebidrag. Det fikk hun, og jeg mener be- løpet var kr. 500,-, som på den tida var et anselig beløp.
223

   222   223   224   225   226