Page 219 - Blokken og Djupfjord
P. 219

I Historisk Årbok for Sortland 1994, finner vi en beretning om Blokken Helselag skrevet av Haldis Jørgensen og Unni Glad. Deres lokalkunnskap om helselagsarbeidet i Blokken fram mot 1990-tal- let forteller tydelig om et særdeles aktivt lag. Et lag som i mange år fungerte som sosial pioner og trivselsfaktor i Blokkenbygda.
HELSELAGET I KRIGSÅRENE
I februar 1940 kom Blokken Helselag med i «kvinners arbeids- hjelp under en eventuell krig». Da så krigen ble en realitet, ble det straks satt i gang et 5-dagers hjelpekurs i sykepleie. Det ble også gjort innkjøp av lerret som det ble sydd forsvinningsdrakter av for soldatene. Tran, frukt, grønnsaker og melk ble innkjøpt og utdelt til skolebarna. Helselaget foretok også innsamling av klær og div. annet utstyr til de evakuerte. Det var stor aktivitet i helselaget un- der krigsårene og ifølge protokollen fra den tid, var det avholdt møter på to historiske datoer, nemlig den 9. april 1940 og 8. mai 1945. På møtene ble det servert bakeverk laget av krisemel og kokt
kaffe av Karoma eller Kornelius kaffeerstatning.
BLOKKEN HELSELAG – FORTIDENS SOSIALKONTOR Før nåtidens helse- og sosialtiltak ble utbygget, var de hjelpetilta- kene som i dag er en selvfølge, helselagenes viktigste oppgaver. Foruten innkjøp av sykekur, ble det anskaffet surstoffapparat, spe- barnsvekt og medisinskap. Det ble gitt pengegaver til dem som på
218
Medlemmer av Blokken Helselag tidlig på 1950-tallet. Stående fra venstre: Nikoline Glad, Borghild Glad, Else Pe- dersen, Karen Glad Rasmussen, Nelly Skjegstad, Dagny Larssen, fru Tjugen (lærer for småskolen i kombinasjon med lærerstilling ved Maurnes sko- le). I midten: Nemine Paulsen, Luise Sjursen, Ruth Jakobsen. Foran: Eida Strøm, Karen Fjellstad, Eida Glad og Edna Myrseth.
    217   218   219   220   221