Page 218 - Blokken og Djupfjord
P. 218

Bildet er tatt våren1942 under et hel- selagsmøte hos Judith Isaksen. Fra ven- stre: Nelly Skjegstad, Ester Antonsen, Ingrid Pedersen, Eida Strøm, Dagny Larsen, Ruth Berg, Tora Strøm, Kris- tine Nymoen, Berulf Isaksen, Hanna Pedersen, Theodora Melbøe med søn- nen Roger foran seg. Foran fra venstre: Eida Glad, Nemine Paulsen og Ragn- hild Jakobsen. Bildet er tatt nedenfor hagegjerdet på Solbakken Østre.
 I september samme år ble holdt fest. Utbyttet av denne fest kr 87,56, ble sendt til Sortland helselag til skolebarns undersøkelse samt 40 % av kr 126.
29. september var de fleste av medlemmene på general-forsam- ling i Sortland helselag. Foreningen var så flott at den leiet selve motorskibet «Møisalen» med den uhyre pris av kr. 4,-. I sannhet en festligtur, om sulten gnaget både her og der, så det mest ramlet inn i en.
Det første møte etter ferien i 1939 ble holdt 24.10. Det ble rart å møtes etter ferien da en av våre medlemmer var gått bort. Signe Glad, - hun var så ivrig å få i stand dettearbeidet, og fikk så lite tid å virke blant oss. Men vi takker henne for den tid hun var, og minnes henne som det gode mennesket hun var som tenkte på andre som hadde det vont.
Siste høst 7.11. holdtes atter kaffekveld til inntekt for 2 syke utenom her som av denne tilstelning fikk kr 30,28 hver. På et sene- re møte ble der nedsatt en komité på fire medlemmer som skulle kjøpe inn sykemateriell. Når dette ikke er gjort skyldes det situa- sjonen utenad. Vi vil da avvente å se hva som senere må gjøres.
I disse snart 2 år som er gått har foreningen ved salg av mai- blomsten, julemerker, børspenger og fester, arbeidet jevnt og godt, og det er vårt håp at den må få fortsette i samme greie linje, til gavn og glede for alle.
Blokken 27.02.40. Nelly Skjegstad
217   216   217   218   219   220