Page 216 - Blokken og Djupfjord
P. 216

Blokken Blandakor ble stiftet 1975. Arne Eide var dirigent. Vi hadde sam- arbeid med Blåklokka fra Maurnes. Vi var på mange sangerstevner og san- gertreff. Koret deltok på Festspillene i Harstad. Da Arne Eide sluttet overtok Arvid Pettersen som dirigent, og i den- ne perioden var koret på sitt beste. Etter Arvid overtok Asker en lærer som skolte ved Blokken skole. Siden hadde koret en kvinnelig dirigent Siri Tuvmyr som kom fra Sortland Musikkskole. Vi holt på i alt 12 år, og da ble koret nedlagt på grunn av at koret manglet dirigent.
 kona, Solveig tilbrakte sine pensjonistår i Blokken. Deres eldste datter Hjertrud, ble gift i Blokken med Tore Glad (1926–2008).
Den første dirigenten for Blokken Blandakor var organist Arne Eide. Etter han overtok Arvid Pettersen. Koret var svært aktivt i tiden med Arvid Pettersen som dirigent.
Koret deltok på mange sangerstevner og kortreff. Det ble en tid etablert et samarbeid med blandakoret «Blåklokka» på Maurnes. Etter at Arvid Pettersen var reist fra Sigerfjord, ble musiker ved
Sortland Musikkskole, Siri Tuvmyr engasjert som dirigent. Etter at hun reiste fra Sortland, ble en lærer ved Blokken skole, Asgaut dirigent en tid. Han reiste også og koret klarte ikke å skaffe ny dirigent.
I 12 år var Blokken Blandakor et aktivt kor. Det viste seg at da veiforbindelse med omverden var et faktum, da ble det vanskeli- gere å holde oppe sanglivet i Blokkenbygda. Dette er et fenomen som ikke er spesielt for bygda Blokken. Landsbygda i Norge gene- relt utarmes idet unge folk ikke kan bosette seg i områder hvor in- frastruktur som skole og barnehage mangler. Bygdesamfunn svin- ner naturligvis hen etter hvert som befolkningen eldes og ikke er blant oss mer. Da stilner også sangen naturlig nok.
215
   214   215   216   217   218