Page 215 - Blokken og Djupfjord
P. 215

SANGKOR I BLOKKEN
BLOKKEN MANNSKOR
Drivkraft for sang og musikklivet i Blokken var uten tvil Sigurd Sjursen. Han skal ha dirigert kor i Blokken som vi i dag ikke vet noe særlig om lenger. Organisert sangkor som vi vet med sikker- het opptrådte over lengre tid kom først under krigen. I 1944 ble
Blokken Mannskor stiftet. Sigurd Sjursen var dirigent.
I krigstiden var det kulturell boikott av det offisielle kulturlivet som var ledet av NS-styret. Mot slutten av krigen ble det organisert en fri sangbevegelse i Vesterålen. Initiativtaker for denne sang- korbevegelsen var red. og boktrykker K. Nordahl på Sortland. Blokken Mannskor ble stiftet etter at den nye frie sangbevegelsen kom i stand. Nyttårsaften 1944, i Sigerfjord kirke, hadde Blokken Mannskor sin første offisielle opptreden. Senere deltok koret på
sommerstevne på Sortland i 1945.
Blokken Mannskor opptrådte fast fra skoletrappa 17. mai. Ko-
ret bestod av mange gode sangere, og etter at Sigurd Sjursen var sluttet som dirigent, overtok Nils Tore Pedersen. Koret ble nedlagt på midten av 1950-tallet.
BLOKKEN BLANDAKOR
Blokken Blandakor ble stiftet i 1975, etter initiativ av Sofus Sjur- sen (1909–1984). Han var sønn av Sigurd Sjursen, og og han og
214
Blokken mannkor.
Bak fra venstre: Arne Olufsen, Eilert Jonsen, Torstein Glad, Alfred Anton- sen, Fredrik Larsen, Herulf Pedersen, Paul Melbøe, ukjent,
Andre rekke: Odd Larsen, Willard Kristiansen, Nils Tore Pedersen, Arne Pedersen, Norvald Pedersen, Torgeir ?, Harald Pedersen.
Første rekke: Roald Rasmussen, Chris- toffer Johan Glad, Karl Skjegstad, di- rigent Sigurd Sjursen, Trygve Sjursen, Arild Lundgård, Sandrup Jensen, Arne Gald, Johan Rasmussen, Jentoft Antonsen.
    213   214   215   216   217