Page 214 - Blokken og Djupfjord
P. 214

ikke er for barn et privilegium. Det er mange her som minnes at «tonene» dessverre finnes og i vårt kollegium.
Nå vet jeg mange tenker slik:
«du er nok enda sjøl deg lik».
Men hvorfor ikke bruke større tapperhet, som sier mer hva du vet.
Du kan jo bruke disse ord
som en gang lå på fader Ibsens bord: «Der slap det ud af ham tilsidst; -
han var en tråkig moralist.»
Og når jeg allerede er begynt
slik som han som skrev Peer Gynt,
så blir jeg bleik som gipsen
når jeg tenker på at det var Ibsen.
Men la meg ikke grepet bli av redsel, la meg heller få sitere Herman Wessel. For livet skal jo være smil og poesi,
og derfor gjør jeg Wessels ord til mine, for bare hør hva han kan si:
«At Smørrebrød er ikke Mad
og Kierlighed er ikke Had
det er for Tiden, hvad jeg veed,
om Smørrebrød og Kierlighed.»
Og når vår Haustkveld slik om våren kan bli nesten «himmelbåren». Hvordan blir det ikke da til høsten – jeg gir deg gratis denne trøsten.
Så når jeg nå på denne måten har vandra rundt i periferien, så er den enkel, denne gåten, det er bare for å skjule ironien.
Og nå min Haustkveld, takk for meg, jeg kommer aldri til å sakne deg!
Eidis Hansen
213

   212   213   214   215   216