Page 212 - Blokken og Djupfjord
P. 212

FRA UNGDOMSHUS TIL GRENDEHUS
1950- og 60-tallets preg av generasjonsskifte er over. Etter 10–15 år videreføres kulturtradisjonene av en ny familie-generasjon. Igjen er «ungdom» i alle aldersgrupper engasjert med å løfte i flokk for heimbygda. U. L. «Dalheim» var i alle år et rimelig ak- tivt ungdomslag, men det må være tillatt å framheve resultatet av utbygginga til Grendehus som en enestående videreføring av det som ble kalt «Ungdomshuset».
Nytt Grendehus bygges. Idrettsaktivitet for barna, særlig vinte- ridrett med lysløype med utgangspunkt fra Grendehuset. Blokken skole leier i mange år lokaler i det nye Grendehuset, og dette gjør det mulig å finansiere og vedlikeholde kultur-aktiviteten i bygda.
Den årlige «Blokkenrevyen» var i mange år en moderne vide- reføring av «Haustkveld». Her ble bygdas små og store hendelser gjennom siste året behørig kommentert og omskapt til befriende latter.
Skuespillere, tekstforfattere, utøvende musikere, lys, dekor, klær. Alt ble til i løpet av noen travle høstkvelder. Dugnadsånden i Blokkenbygda var enestående.
Om en skulle driste seg til å framheve enkelte, må en fami- lie nevnes. Flere generasjoner talentfulle etterkommere av Nils Pedersen og Karen Glad på Dalsbø, preget i mange år teater og revylivet på «huset» i Blokken. Familiene Glad-Pedersen-Skjeg- stad-Rasmussen blir stående som enestående utøvere av den edle skuespillerkunst i Blokkenbygda. Når det gjelder musikk, må søs- knene Gudmund og Liv Tora Strøm nevnes.
Mange flere burde vært nevnt, men gjennom de nitti år som har gått siden «Ungdomshuset» ved Teingården ble Blokkenbyg- das storstue, må vi ta med de siste års primus motorer, ildsjelene Torgunn og Kjell Arne Vangen. Deres innsats har vært og er ene- stående.
Det kunne vært skrevet en hel bok bare om U. L. «Dalheim» og det seinere bygdelagsarbeidet i Blokkenbygda. Vi har begrenset oss til de første 30 år. Pionertidas ungdom er nå borte, og hen- delser fra disse årene står i fare for å bli liggende gjemt under glemselens slør. I 2009 ble U. L. Dalheim nedlagt.
Vi avslutter med en liten godbit skrevet på rim av lærer Eidis Hansen fra «Haustkveld» nr. 3, 1954:
211

   210   211   212   213   214