Page 208 - Blokken og Djupfjord
P. 208

UNGDOMSHUSET KOMMER OPP VED TEINGÅRDEN Søndag den 16. oktober 1927, meddeler «Haustkveld» at Einar Nesje er reist fra Blokken. Kontorsjefstillingen på Skipsverftet er overtatt av Sigurd Pedersen (senere kjent som fotograf og foto- handler Sig. Skjegstad, Sortland).
Året 1927 blir et merkeår i det ungdomshuset blir en realitet, men etter at Einar Nesje har forlatt bygda, oppstår det en del kiv og strid om veien videre for ungdomslaget. Enkelte føler seg dårlig behandlet, og «Haustkveld» preges av intern maktkamp. «Haustkveld» nr. 9, datert søndag 9. november 1927, kan vi lese et innlegg skrevet av en som undertegner seg E. S.
HØIST MERKVERDIKT
På forrige møte blev der kranglet om ditten og datten. Mest gikk det ut
over husspørsmålet. Jeg skal ikke komme mere inn på den sak.
Det jeg vilde svare på her var de uttalelser som utspant sig på forrige møte angående mig. Som de fleste vet har jeg været mye borte, og har derfor ikke hatt anledning og blitt medlem av ungdomslaget. Således hadde jeg forrige søndag lyst til å komme inn i laget, for muligens å delta i ungdomsarbeidet, men der var personer som ikke tok det for god fisk. Med andre ord jeg var ikke velkommen. Som alle vet gikk lyset ut straks efter at diskusjonen var begynt. Det var jo ille i en så kritisk si- tuasjon. Sjabbet og lo gjorde de i munden på hverandre i hver en krok, som på en sjappe; innimellom hørte jeg nogen som snakket i å snike sig inn. Jeg spisset ørene straks for å få på det rene hvem der taltes om. Ganske riktig. Det var min egen person som hadde sneket sig inn for å få være med å stemme. Takk, tenkte jeg her blir du ikke gammel. Stort sett kunne det jo se slik ut, men det var slett ikke min mening. Jeg tillater mig herved å spørre om hvorledes lovene er opsatt for laget, og om der er anmeldelsesfrist? Hvis så er må jeg beklage at jeg ikke har gjort meg bekjent med lagets lovparagrafer. Hidtil har jeg hørt og tenkt at det var for et ungdomslag å være så sterkt som mulig, men efter uttalelsene på
søndag forekom det mig at der bare skal være utvalgte.
Foreløpig må ungdomslaget unnskylde frekkheten, at jeg ser mig nødt til å trekke mig tilbake likeså snart som jeg var kommet. Jeg hører visst ikke til her. Man skal jo som oftest høre efter de eldre, men i dette
tilfelle tror jeg man hører den andre veien.
Før jeg slutter må jeg få lov til å nevne noget som jeg hørte her forle-
den. Det blev slengt mig i ørene at det var jeg som var fremkommet med forslaget at huset skulde eie sig selv. Men jeg vil bare si til de sladder- kjerringer som går omkring og bærer på slikt, at de må holde sig bedre underrettet en annen gang. Jeg trodde at de forskjellige viste at der var nedsatt en komité, som lovene skulle bestemmes av. Hvis de ikke viste det, vet de det nu. Såpas vet da i all fall jeg.
207   206   207   208   209   210