Page 209 - Blokken og Djupfjord
P. 209

Til slutt må jeg få ønske ungdomslaget god fremgang, og må jeg si: «Ungdomslaget leve. Hurra!»
Blokken den 5/11 -27. E. S.
U. L. «DALHEIM» MAKTET Å REISE HUSET
Vi finner både alvor og løyer i «Haustkveld» 1927. Striden står først og fremst om hvem som skal eie huset. Ungdomslaget, eller bygda?
Et innlegg, undertegnet «Medlem av laget», med tittel «Et varsko til ungdommen» i «Haustkveld» nr. 8, søndag den 30. okto- ber 1927, forteller noe om hva saken dreier seg om:
I dag skal beslutninger taes som blir bestemmende for ungdomshusets fremtidige skjebne, og nu har vi anledning til å avgjøre om huset skal bli vårt, eller vi skal miste det. For det må vi være klar over, at er ikke huset vårt, er det snart for nogen andre å komme til å eie det. Jeg kan nu ikke tro at der finnes en ungdom i laget som er villig til å gi huset til bygden, og berøver ungdommen fruktene av sitt arbeide i mange år. Det er ungdommer og ungdomslag som frem igjennem tiden har samlet kapital, og jeg er sikker på alle sammen med den tanke: vi skal få oss et ungdomshus.
Nu er tanken for så vidt realisert, vi har fått huset, og i dag har vi anledning å avgjøre om det skal bli (ungdomshus) ungdommens hus. Ungdomslaget «Dalheim» har maktet å reise huset, og nu tør vi vise at vi makter og akter å beholde det.
Huset skal være ungdomslaget «Dalheims» eiendom. Og la oss arbei- de sammen så ungdomslaget «Dalheim» ikke opphører å eksistere.
SMILET LÅ ALLTID PÅ LUR
Medlemsbladet «Haustkveld», er i første rekke ment som under- holdning på medlemsmøtene. Skribentene, og ikke minst redak- tørenes humoristiske sans og evne til skråblikk på bygdas folkeliv er avgjørende for underholdningsverdien. Faren for uthenging er tilstede, men redaktøren blir gjerne minnet på sitt ansvar når det
er antydning til upassende ytringer.
En artig historie, som samtidig har aktualitet for vår egen tid,
er bjørnebeinene under Ånesteinen i Djupfjordalen. Om dette finner vi følgende reportasje i «Haustkveld» nr. 8 – 1927.
OLDFUND!
Efter forlydende skal der være gjort et større oldfund i Djupfjordalen i sommer. Ved gravning under Ånesteinen fant man en del gamle benres-
208   207   208   209   210   211