Page 207 - Blokken og Djupfjord
P. 207

sving, og når man ikke allerede siste sommer gikk i gang var det uteluk- kende vanskeligheten ved å skaffe de nødvendige penger, og håpet om fall i materialprisene som var grunnen. Nu ser det imidlertid adskillig lysere ut i begge disse retninger. Materialene er betydelig falt, og efter konferanse med Sparebanken synes ikke håpet om et lån så fjernt.
Noen av stedets kvinnelige krefter har allerede startet en syklubb til forarbeidelse av basargjenstander, og jeg retter herved oppfordring til de øvrige medlemmer til og ta op tanken og danne flere slike klubber. Resultatet vil ikke la vente på seg, en vakker dag skal huset ligge der, til glede og hygge for ungdommen i Blokken, både nu og i kommende ti- der. Ta fatt, og la oss samles i et skippertak i vinter. Så får vi til sommeren «Sammen heise vårt flag høit på vårt tak».
Lykke til i det nye år. Og takk for det gamle!
Einar Nesje, formann
GUSTAV ASPHAUG ØNSKER GODT NYTTÅR TIL U. L. «DALHEIM»
Gustav Karl Marius P. Asphaug, (1883–1964) gift 1905 med Laura Sofie Iversen (1884–1961) fra Bø i Vesterålen. Få av Blokkens inn- byggere kunne som han tale ungdommens sak. «O evige ungdom mitt hjerte er ditt» -, kunne like gjerne vært sunget av Gustav As- phaug, med hans eget torader trekkspill som akkompagnement.
Enda er vi noen som husker denne ungdommens «grand old man» på U. L. Dalheims dansegolv.
Han hadde i mange år vært en av ildsjelene for ungdomslagsar- beidet i heimbygda, og det er derfor ikke tilfeldig at det kommer en nyttårshilsen fra Gustav Asphaug etter formannens tilbakeblikk.
GODT NYTTÅR!
Ordet er gammelt, og for så vidt tradisjonelt nok; men det har ikke alltid satt nogen milepæl i historien. Når jeg ønsker godt nytt år. Ja det vil si til ungdomslaget «Dalheim». Da har jeg ment at ønsket måtte blive slik at laget satte en milepæl efter sig. Alle gode ting er tre. Også i dette tilfel- de. Det er som bekjendt tredje ungdomslaget her i Blokken, og alle er de startet med de samme mål for øiet. Når det nu er kommet så langt at «Dalheim» står foran realisasjonen av de planer som alle gode ting er tre har satt sig. Nemmelig å reise et hus til hygge og adspredelse for unge og gamle i «Blokkens» kredts. Da vil jo nyttårs-ønsket få det tilsigtede. Der- for kamerater! Lat oss slå ring om ordspråget «Enighet gjør stærk». Da først kan vi si at vi har satt en milepæl efter oss, som vil lyse tradisjonelt i «Blokkens» ungdoms historie for vår efterslegt. Ja, derfor godt nyttår.
Asphaug
206   205   206   207   208   209