Page 210 - Blokken og Djupfjord
P. 210

Skrammeltoget med hest og vogn.
 ter som skal skrive sig fra den tid gamle Åne gikk på bjørnejakt i dalen. Men om benene skrev seg fra Åne (selv) eller bjørnen, skal være usagt.
Ved senere gravning har man også funnet en skindpung med kuler og hagl i. Forpakterne i Dypfjordbotten råder fra å berøre slikt, da det befryktes at det kan være nedsatt med gan. Muligens er det noget i det også, for Rolf Glad har to ganger vært å sett på benrestene. Første gan- gen forvridde han et kne, og andre gangen slo han skulderen av le.
Men han Kåre er ikke overbevist ennu. Han har vært der oppe og hentet næsebenet hans Åne og laget sig skaft til tollekniven sin. Ja kanskje var det lårbeinet til bjørnen. Dette er vi ikke riktig sikker på. Men et ben var det. Korrespondent
Redaktør: Eida Asphaug
MORSFESTEN 1928
Søndag 5. desember holt Ungdomslaget «Dalheim» sin 3dje Morsfest, denne gang i sitt prektige hus. På egne og andre mødres vegne, ber jeg Ungdomslaget mota vår hjerteligste takk for den hyggelige kveld vi tilbragte der. Det var så deiligt å få komme ut litt fra hverdagslivets grå ensformighet, som vi mødre så ofte må ha, og samles med andre i en lun
hyggelig feststund.
Ja, det skal sies til dere og festkomiteens ros at de har ikke spart tid
og omhu for å gjøre festen koselig for oss... Og det smagte så deilig å få kaffe og bløtkake ved det festlig pyntede bord, som både pikerne og guttene serverte ved.
Vi blev jo overrasket med så god underholdning -, et tankevekken- de foredrag av vår staute lærer, og derefter de vakre tablåer som vagte stormende bifal. Ja dakapo og. Så til slutt fikk vi jo musik og foredrag av lærer Hanson som jo viste sig å være svært flink. En særlig evne hadde han å fengsle folket. Efter all festlig underholdning var det rett godt å
209   208   209   210   211   212